GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice