GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Charakteristika farnosti

Personálnoadministratívna charakteristika farnosti

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Správca farnosti : ThDr. Vlastimil Bajužik P.h.D. – farár

Menovací dekrét č.j.715/2004, 30.06.2004

Adresa : Gréckokatolícka cirkev – farnosť Zalužice, 072 34, Zalužice

Tel : +421 907 41 00 13

e-mail : zaluzice@grkatke.sk

IČO : 31994741

DIČ : 2021439750

Bankové spojenie : SK2709000000000091017042

Počet obyvateľov a veriacich farnosti (2011) Zalužice 1143 -188

Hažín 465-97

Lúčky 529-42

Filiálne obce farnosti : Hažín – Chrám Nanebovstúpenia Pána Nášho Ježiša Krista

                                     Lúčky – bez chrámu

Kuratórium : Od roku 2014 :  Ing. Ladislav Kušnír, Ing. Marian Dorič, Ing. Juraj Hospodár, Vladimír Kereštan , Peter Birčák,  Anna Šimková, Anna Ivanková – Zalužice

Ing. Rudolf Gajda – Lúčky

Od roku 2018 :Marek Rimko, Jaroslav Vasiľ, Katarína Pallajová, Mária Vasiľová a Dávid Rimko  – Hažín

Kantor :

Kvetoslava Kušnírová – Zalužice

Anna Rimková – Hažín

Cerkovník :

hľadáme

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.