GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Sláva Isusu Christu !

cropped-100_0326.jpg

Vitajte na novej stránke Gréckokatolíckej Cirkvi v Zalužiciach. Som rád, že po odmlke v digitálnej komunikácii je tu znovu vytvorená cesta, ako informácie o živote v našej farnosti dať do virtuálneho priestoru. Postupne sa budú umiestňovať nové rubriky, aby život vo…
Čítať viac

21. nedeľa po ZSD

rozsievač

A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.  Všetci tu prítomní prijímajú sejbu Božieho slova a vo všeobecnosti nechýbajú ľudia, ktorí priam horlivo počúvajú…
Čítať viac

20. nedeľa po ZSD

1161

Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!”  Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!”  Mládenca, hovorím ti, vstaň! Ježišovo slovo má nielen moc uzdravovať, ale aj kriesiť mŕtvych. Tak ľudia zakúšajú, že (v Ježišovi) “Boh navštívil svoj ​​ľud”. Typické pre Lukáša, všetko je zasadené do Ježišovho súcitu. Nedeľné…
Čítať viac