GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

SVIATKY V CIRKVI

Sviatky Narodenia Pána

VIANOCE – sviatky NARODENIA JEŽIŠA KRISTA (cirkevnoslovansky Roždestvo Isusa Christa) – patria aj v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku medzi najväčšie sviatky liturgického roka. Presný názov sviatku znie:NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Filipovka. Sviatku Narodenia predchádza 40-dňový pôst,…
Čítať viac

Filipovka

Prípravné pôstne obdobie pred Narodením nášho Pána Ježiša Krista Najstarším kresťanským sviatkom je vzkriesenie Pána (Pascha). Tento svätý deň zahŕňa celý okruh sviatkov ako napríklad Nanebovstúpenie a Päťdesiatnica (Zostúpenie Svätého Ducha). Je to veľký sviatok nášho vykúpenia a posvätenia. Neskoršie Sväté…
Čítať viac