GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

MATRIKA FARNOSTI

Kniha záznamov o krstoch, sobášoch a pohreboch vo farnosti podľa matričných záznamov od roku 1968 po rok 2008
Poznámky: Myropomazanie sa vo východnej cirkvi slávi pri krste, S – Sobáš rok , E-Eucharistia rok, K- kňazstvo rok, + smrť rok – ak nie je v pohreboch.