GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

LITURGICKÝ  PROGRAM  FARNOSTI  ZALUŽICE

Od 26.03.2023  do  02.04.2023

Nedeľa
Hažín         :     sv. liturgia o 09.00 hod,  
                        Int. * Za veriacich farnosti / 
Zalužice    :       sv. liturgia o 10.30 hod, 
                         Int. * Za veriacich farnosti / * r. Čarna a Popriková
                         VPM po sv. liturgii
Pondelok
Zalužice      :     sv. liturgia  o 17.00 hod,  
                         Int. * Dušan r. Olahová
Utorok
Zalužice      :     sv. liturgia  o 08.00 hod,  
                         Int. + Marta r. Ďuranová
Streda
Zalužice      :     sv. liturgia  VPD o 17.00 hod,  
                         Int. + Michal, Zuzana, Miroslav r. Kušnírová
Štvrtok
Hažín          :     sv. liturgia  VPD o 17.00 hod,  
                         Int. + Michal, Anna, Andrej, Anna r. Husárová
Piatok
Zalužice      :     sv. liturgia  VPD o 17.00 hod,  
                         Int. + Ján r. Sekletárová
                         Stretnutie detí 

 

Sobota             sv. Lazára spravodlivého
Hažín         :     sv. pokánia od 14.00 hod
                        sv. liturgia  o 14.30 hod,  
                        Int. + Jaroslav
Zalužice    :       sv. pokánia od 15.30 hod
                         sv. liturgia o 16.00 hod,
                         Int. + Emília a Magdaléna

 

Nedeľa             Nedeľa Kvetná 
Hažín         :     sv. liturgia o 09.00 hod,  Myrovanie, Požehnanie ratolesti
                        Int. * Za veriacich farnosti / 
Zalužice    :       sv. liturgia o 10.30 hod,  Myrovanie, Požehnanie ratolesti
                         Int. * Ku cti Sv. Ducha / * r. Slezáková
                                   

OZNAMY :