GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

LITURGICKÝ  PROGRAM  FARNOSTI ZALUŽICE

Od 27.11.2022  do  04.12.2022       

 
Nedeľa             25.(27.) po ZSD
Hažín         :     sv. liturgia o 09.00 hod,  
                        Int. * Za veriacich farnosti / * Juraj a Jaroslav
Zalužice    :       sv. liturgia o 10.30 hod, 
                         Int. * Za veriacich farnosti /  * Tomáš a ALexandra
Pondelok 
Zalužice     :      sv. liturgia o 08.00 hod, 
                         Int.  + Blažej, Marta, Anton r. Šepeľaková
Utorok
Zalužice     :      sv. liturgia o 17.00 hod, 
                         Int.  + Marta r. Ďuranová
Streda –             sv. apoštol Andrej Prvopovolaný
Zalužice     :      sv. liturgia o 08.00 hod,  
                         Int.  + Andrej, Ondrej
Štvrtok
Hažín         :     sv. pokánia od 16.15 hod
                         sv. liturgia o 17.00 hod, 
                         Int.  + Ján r. Pirčová
Piatok
Zalužice     :     sv. pokánia od 16.00 hod
                        sv. liturgia o 17.00 hod,  
                        Int. + Jozef  r. Ritešová
Sobota
Zalužice     :     sv. Tajomstvá krstu a Myropomazania o  11.00 hod

 

Nedeľa             Nedeľa 26.(28.) po ZSD
Hažín         :     sv. liturgia o 09.00 hod,  
                        Int. * Za veriacich farnosti / * Juraj a Jaroslav
Zalužice    :       sv. liturgia o 10.30 hod, 
                         Int. * Za veriacich farnosti /  * r. Ferencová, Bodnárová, Mrázová, Dudičová
                  

OZNAMY :   Zbierka na CHARITU II.  v.s. 15