GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od 27.05.2019   do   02.06.2019

Pondelok

Zalužice    :         sv. liturgia o 08.00 hod,

                           Int. + r. Dzurjová

Utorok

Zalužice    :         sv. liturgia o 08.00 hod, 

                          Int. + r. Karbovancová

Streda –             Ukončenie sviatkov Paschy

Zalužice    :         sv. liturgia o 18.00 hod, 

                           Int. + Ľudmila r. Doričová

Štvrtok  –          Nanebovstúpenie Pána – Prikázaný sviatok

Hažín        :        sv. pokánia od 15.30 hod

                           sv. liturgia o 16.30 hod, 

                           Int. * Za veriacich farnosti

Zalužice    :         sv. liturgia o 18.00 hod, 

                           Int. * N.Ú.D.

Piatok

Zalužice    :         sv. liturgia o 18.00 hod, 

                           Int. + r. Savková

Sobota

Zalužice    :         sv. liturgia o 08.00 hod, 

                           Int. * r. Vargová

Odchod autobusu na hrad Brekov o 09.00 hod 

NEDEĽA –  Siedma nedeľa paschy  – otcov I. nicejského snemu 

Zalužice    :      Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod

                        sv. liturgia o 09.00 hod, 

                        Int. * Za veriacich farnosti /

Hažín     :         Slávnosť chrámového sviatku

                        Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                        sv. liturgia o 10.30 hod, 

                        Int. * Za veriacich farnosti /

                        Myrovanie, Obchod okolo chrámu