GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Liturgický program od 21.01.2019 do 27.01.2019

Pondelok

Zalužice : sv. liturgia o 08.00 hod, 

Int.  + Martin

Utorok

Zalužice : sv. liturgia o 17.30 hod, 

Int.  + Andrej, Oľga r. Morozová

Streda

Zalužice : sv. liturgia o 08.00 hod, 

Int. + Martin

Piatok

Zalužice: sv. liturgia o 17.30 hod, 

Int. + Václav r. Čárna

NEDEĽA

36. nedeľa po ZSD

Menlivé časti : 3 hl. , Antifóny predpisané, str. 145,

Hažín : sv. liturgia o 09.00 hod,

Int.  * Za veriacich farnosti / 

Zalužice : sv. liturgia o 10.30 hod, 

Int.  * Za veriacich farnosti / * r. Schwarzová