GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od  26.10.2020   do 01.11.2020

Sv. liturgie podľa nariadenia Vlády SR a vyhlásením biskupov našej eparchie a KBS budú NEVEREJNE

Nakoľko vo farskom chráme Najsv. Trojice prebieha inštalácia Ikonostasu liturgie a obetované úmysly budú slávene vo filiálnom chráme v Hažíne.  Nakoľko nie je dovolená osobná účasť na duchovnom živote platí udelený dišpenz  na neúčasť v nedeľu a sviatok na sv. liturgii. Touto cestou Vás prosím aj o akúkoľvek finančnú pomoc, aspoň na režijne náklady farnosti na účet farnosti alebo osobne ktorémukoľvek členovy farskej rady či kňazovi.  

Ďakujem za pochopenie a verím, že naše modlitby a obety uskoria obnovenie normálneho duchovného a spoločenského života.

„Pane Ježišu Kriste Synu Boží zmiluj sa nad nami“ ! 

 

NEDEĽA    –       22. Nedeľa po Päťdesiatnici

Hažín             :    Neverejná na sv. liturgia  o 09.00 hod, 

                           Int. * Za veriacich farnosti/ 

 

Pondelok –         sv. veľkomučeník Demeter

Hažín            :      sv. liturgia o 09.00 hod, 

                            Int. + Anna r. Sekletárová

Piatok

Hažín            :      sv. liturgia o 09.00 hod, 

                            Int. N.Ú.D.

 

NEDEĽA    –        23. nedeľa po ZSD ,  

Hažín           :       Neverejná sv. liturgia  o 09.00 hod,

                            Int. * Za veriacich farnosti/