GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Liturgický program od 22.08.2016 do 04.09.2016

 

NEDEĽA 

Hažín : sv. liturgia  o 08.30 hod,

Int.  * Za veriacich farnosti

Zalužice : sv. liturgia o 10.00 hod

Int.  * Za veriacich farnosti

Pondelok 

Zalužice : sv. liturgia o 0730 hod,

Int. N.Ú.D.

Utorok

Zalužice : sv. liturgia o 18.30 hod,

Int. + Eduard r. Vasiľová

Štvrtok

Zalužice : sv. liturgia o 18.30 hod,

Int. + Andrej – Výročná zádušná

NEDEĽA

XV. nedeľa po ZSD, 

Hažín  :  sv. liturgia o 09.00 hod,

Int. * Za veriacich farnosti

Zalužice  :  sv. liturgia o 10.30 hod,

Int. * Za veriacich farnosti

Up.  * r. Karbovancová

Streda

Hažín : sv. pokánia od 17.45 hod

sv. liturgia o 18.30 hod,

Int. + Michal r. Husárová

Piatok

Zalužice : sv. pokánia od 17.00 hod

sv. liturgia o 18.30 hod,

Int. N.Ú.D.

NEDEĽA

XVI. nedeľa po ZSD, 

Hažín  :  sv. liturgia o 09.00 hod,

Int. * Za veriacich farnosti

Zalužice  :  sv. liturgia o 10.30 hod,

Int. * Za veriacich farnosti

Up.  * r. Bodnárová

 

Oznamy  – bočná lišta na webe