GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

LITURGICKÝ  PROGRAM  FARNOSTI  ZALUŽICE

Od 16.06.2024  do  23.06.2024

 
Nedeľa            4. nedeľa po ZSD
Hažín         :     sv. liturgia o 08.30 hod, 
Zalužice     :     Utiereň o 09.30 hod
                        sv. liturgia o 10.30 hod,                                                 
Pondelok 
Zalužice       :      sv. liturgia o 08.00 hod,
                           Int. :  + Michal r. Sopková
Utorok 
Zalužice        :    sv. liturgia  o 18.00 hod, 
                          Int. :  + Benjamín r. Šimková
Streda                sv. apoštol Júda
Zalužice        :    sv. liturgia  o 08.00 hod, 
                          Int. :  + Václav r. Doričová
Štvrtok 
Hažín            :    sv. liturgia  o 18.00 hod,
                          Int. :  + Ján, Mária, Milan r. Kosegiová
Piatok
Zalužice    :      sv. liturgia o 08.00 hod, 
                        Int. :  + Ján, Anna r. Vankuličová
                                                 
Nedeľa               5 nedeľa po ZSD
Hažín          :      sv. liturgia o 08.30 hod, 
Zalužice      :      Utiereň o 09.30 hod
                          sv. liturgia o 10.30 hod, 
                                                             

OZNAMY :