GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od  21.06.2020   do  21.06.2020

 

NEDEĽA    –        4. Nedeľa po Päťdesiatnici

Hažín              :    Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod 

                            sv. liturgia  o 09.00 hod, 

                            Int. * Za veriacich farnosti/ * Mária r. Vasiľová

Zalužice          :    Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                             sv. liturgia  o 10.30 hod,

                             Int. * Za veriacich farnosti / 

 

Pondelok  –     Sv. Peter a Pavol – Prik. sviatok

Hažín          :     sv. pokánia od 16.00 hod

                         sv. liturgia o 16.30 hod, 

                         Int.  * Za veriacich farnosti 

Zalužice      :    sv. liturgia o 18.00 hod, 

                        Int. * r. Šepeľaková

Utorok 

Zalužice      :    sv. liturgia o 07.30 hod, 

                        Int. + Emília r. Stanková

Streda

Zalužice        :   sv. liturgia o 07.30 hod, 

                         Int.  + Albina r. Šepeľaková (ružencová)

Štvrtok

Zalužice         :   sv. liturgia o 18.00 hod, 

                          Int.  * r. Popriková

Piatok

Zalužice       :   sv. pokánia od 16.30 hod

                         sv. liturgia o 18.00 hod, 

                         Int. + Anna r. Sekletarová (ružencová)

                        Stretnutie s rodičmi a deťmi 

Sobota 

Hažín             :  Anticipovaná sv. liturgia o 15.30 hod, 

                         Int. * Za veriacich farnosti

Zalužice         :   Slávnosť udelenia sv. pokánia pre deti o 17.30 hod, 

 

NEDEĽA    –       5. nedeľa po ZSD , sv. Cyril a Metód 

Zalužice          :    Modlitba sv. ruženca o 07.30 hod 

                            sv. liturgia  o 08.00 hod,

                            Int. * Za veriacich farnosti/ 

Zalužice       :      sv. liturgia  o 09.30 hod, slávnosť udelenia sviatosti Eucharistie

                           Int. * Deti pristupujúce k Tajomstvám pokánia a Eucharistie