GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od 15.09.2019   do  22.09.2019

 

NEDEĽA –        14. nedeľa po ZSD 

Hažín        :        Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod 

                          sv. liturgia o 09.00 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti/

Zalužice     :       Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                          sv. liturgia o 10.30 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti / * Pavol

Pondelok

Zalužice     :        Pohrebné obrady o 15.00 hod

 

NEDEĽA    –        15. nedeľa po ZSD , 

Hažín        :        Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod 

                          sv. liturgia o 09.00 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti/ * Michal r. Suchá

Zalužice     :       Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                          sv. liturgia o 10.30 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti /