GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od  06.04..2020   do  12.04.2020

USMERNENIA PRE SLÁVENIE – Klikni si a prečítaj pozorne !

Sv. liturgie budú slávene bez účasti veriacich !

 

NEDEĽA    –       Kvetná nedeľa *

Hažín            :    Modlitba sv. ruženca o xxxx hod 

                          sv. liturgia  o 09.00 hod, Požehnanie ratolesti, Podávanie Eucharistie*

                          Od 09.30 hod do 10.00 hod chrám otvorený pre tichú a súkromnú modlitbu

                          Int. * Za veriacich farnosti/ 

Zalužice      :     Modlitba sv. ruženca o xxxx hod

                          sv. liturgia  o 10.00 hod, Požehnanie ratolesti, Podávanie Eucharistie*

                          Od 10.30 hod do 11.00 hod chrám otvorený pre tichú a súkromnú modlitbu

                          Int. * Za veriacich farnosti / * Pomoc a ochranu veriacich farnosti

Na základe dnešného nariadenia vlády SR sa mení liturgický program nasledovne !

 

Pondelok –      Veľký a Svätý pondelok

Zalužice      :    sv. liturgia o 18.00 hod, 

                        Int. + Ján, Anna r. Gajdová

Utorok –          Vaľký a Svätý utorokh

Zalužice      :    sv. liturgia o 07.00 hod, 

                        Int. + Anna r. Porubenská

Streda –         Veľká a Svätá streda

Zalužice       :    sv. liturgia o 07.00 hod, 

                         Int. + Helena r. Kereštanová

Štvrtok –          Veľký  a Svätý štvrtok

Zalužice      :      sv. liturgia BV o 18.00 hod,                        

Piatok –          Veľký a Svätý piatok – Prísný pôst – Prikázaný sviatok

Zalužice      :    Večiereň o 16.00 hod, 

Sobota –         Veľká a Svätá sobota 

Zalužice      :    Večiereň a sv. liturgia BV  o 16.00 hod,                     

NEDEĽA    –        Svätá a Veľká nedeľa PASCHY

Hažín            :    Modlitba sv. ruženca o xxxx hod 

                          sv. liturgia  o xxxx hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti/ 

Zalužice      :      Modlitba sv. ruženca o xxxx hod

                          Utiereň Vzkriesenia o 07. 00 hod

                          sv. liturgia  o 08.00 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti / * Pomoc a ochranu veriacich farnosti