GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Liturgický program od 04.12.2016 do 11.12.2016

 

NEDEĽA 

Hažín : sv. liturgia o 09.00 hod 

Int.  * Za veriacich farnosti

Zalužice : sv. liturgia  o 10.30 hod,

Int.  * Za veriacich farnosti 

 

Utorok – sv. Mikuláš Divotvorca

Hažín : sv. liturgia o 08.00 hod,

Int. * Za dobrodincov farnosti

Zalužice : sv. liturgia o 17.30 hod,

Int. * Za dobrodincov farnosti

Streda 

Zalužice  :  sv. liturgia o 08.00 hod,

Int. + Štefan, Mária r. Skusová

Štvrtok – Počatie presv. Bohorodičky – Prikázaný sviatok

Hažín  : sv. liturgia o 16.00 hod,

Int. * Za veriacich farnosti

Zalužice : sv. liturgia o 17.30 hod,

Int. * Lýdia r. Bodnárová

Piatok

Zalužice  :  sv. liturgia o 08.00 hod,

Int. + Ján, Anna r. Gajdová

NEDEĽA

Nedeľa svätých praotcov

Hažín  :  sv. liturgia o 09.00 hod,

Int. * Za veriacich farnosti 

Zalužice  :  sv. liturgia o 10.30 hod,

Int. * Za veriacich farnosti – * r. Miloslava Vargu

Oznamy  – bočná lišta na webe