GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

LITURGICKÝ  PROGRAM  FARNOSTI  ZALUŽICE

Od 03.03.2024  do  10.03.2024

 
Nedeľa             Nedeľa III. pôstna
Hažín         :      sv. liturgia o 08.30 hod, 
Zalužice     :     sv. liturgia o 10.30 hod, 
                                  
Streda
Zakužice        :     sv. liturgia VPD o 17.00 hod, 
                          Int. :  + Ružena r. Berešová
Štvrtok
Zalužice        :    sv. liturgia  o 18.00 hod, 
                          Int. :  + Jarmila r. Čarna
                          Stretnutie detí 

 

Piatok
Zalužice        :    sv. liturgia VPD o 17.00 hod, 
                          Int. :  + Ján, Anna r. Sekletárová

 

Sobota             40- ti mučeníci – IV. Zádušná
Hažín         :     sv. liturgia o 08.30 hod, 
                        Hramoty 
Zalužice    :      sv. liturgia o 10.00 hod, 
                        Hramoty

 

Nedeľa            Nedeľa IV. pôstna
Hažín         :     sv. liturgia o 08.30 hod,  
Zalužice    :      Krížová cesta
                        sv. liturgia o 10.30 hod, 
                                                                   

OZNAMY :         Štvrtok – stretnutie detí -príprava na prijatie Tajomstiev Pokánia

                         Nedeľa – Zbierka na Charitu I.