GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od 14.07.2019   do   21.07.2019

 

NEDEĽA –        5. nedeľa po ZSD 

Hažín        :        Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod 

                          sv. liturgia o 09.00 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti

Zalužice     :       Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                          sv. liturgia o 10.30 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti / * Milan, Daniel

 

Pondelok 

Zalužice    :        sv. liturgia o 18.30 hod, 

                          Int. + Michal, Regina r. Jalčová

Utorok

Zalužice    :       sv. liturgia o 18.30 hod, 

                         Int. + Ján, Kvetoslava r. Gazdočková

Streda

Zalužice    :        sv. liturgia o 18.30 hod, 

                          Int. + Ján r. Stanková

Štvrtok

Hažín        :         sv. liturgia o 18.30 hod, 

                           Int. + Michal r. Husárová

 

NEDEĽA –        6. nedeľa po ZSD 

Hažín        :        Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod 

                          sv. liturgia o 09.00 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti/

Zalužice     :       Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                          sv. liturgia o 10.30 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti /