GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Liturgický program od 23.04.2017 do 30.04.2017

 

NEDEĽA

Hažín : sv. liturgia o 07.00 hod , 

Int.  * Za veriacich farnosti

Zalužice : sv. liturgia  o 08.30 hod, 

Int.  * r. Čarna

Kaluža : Odpustová sv. liturgia o 10.30 hod

 

Pondelok

Levoča  :  Zasadnutie dozornej rady KPKC  o 10.00 hod,

Int. 

Utorok – Sv. apoštol a evanjelista Marek

Hažín  :  sv. liturgia  o 08.00 hod,

Int. + r. Janáková

Sv. pokánia a Eucharistie pre chorého po sv. liturgii

Streda

Zalužice  :  sv. liturgia o 18.00 hod,

Int.  + Ján, Ján r. Sabadošová

Štvrtok

Zalužice  :  sv.  liturgia o 08.00 hod,

Int.  + Václav r. Čárna

Piatok

Zalužice  :  sv. liturgia o 08.00 hod,

Int. + Marianna r. Stríčková

 

 

NEDEĽA  – o ženách myronosičkách

Hažín : sv. liturgia o 08.30 hod , 

Int.  * Za veriacich farnosti

Zalužice : sv. liturgia  o 10.00 hod, 

Int.  * Radoslava

XRISTOS VOSKRESE !  –  VOISTINU VOSKRESE !

Oznamy  – bočná lišta na webe