GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od 25.03.2019   do   31.03.2019

IV. týždeň Veľkého pôstu

Pondelok – Zvestovanie Presv. Bohorodičke – Prikázaný sviatok

Hažín        :        sv. liturgia o 08.00 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti

Zalužice    :         sv. liturgia o 17.00 hod, 

                           Int. * r. Sotáková

Utorok

Zalužice    :         sv. liturgia o 08.00 hod, 

                           Int. + r. Motyčková, Čárna , Berešová

Streda

Zalužice    :         sv. liturgia o 08.00 hod, 

                           Int. + Michal, Alžbeta r. Šimková

Štvrtok

Zalužice    :         sv. liturgia o 17.30 hod, 

                         Int. + Ľudmila r. Doričová
Piatok

Zalužice    :         sv. liturgia VPD o 17.30 hod, 

                           Int. + Michal, Anna r. Gubiková

                            Stretnutie detí pripravujúce sa na prijatie tajomstiev pokánia

Sobota       –     IV. zádušná sobota

Hažín        :        sv. liturgia o 08.00 hod, 

                          Int. + Hramoty

Zalužice   :        sv. liturgia o 09.30 hod,

                          Int. + Hramoty

NEDEĽA –  Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu       

Hažín        :         Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod

                           sv. liturgia o 09.00 hod,

                           Int. * Za veriacich farnosti /

Zalužice     :        Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                           sv. liturgia o 10.30 hod,

                           Int. * Za veriacich farnosti/ * Michal, Terezka, Alexander

                           Veľkopôstny moleben po sv. liturgii