GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

Od  17.11.2019   do  24.11.2019

 

NEDEĽA –        26. nedeľa po ZSD 

Hažín        :        Modlitba sv. ruženca o 09.30 hod 

                          sv. liturgia o 09.00 hod,

                          Int. * Za veriacich farnosti/

Zalužice     :       Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                          sv. liturgia o 10.30 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti / 

Pondelok

Zalužice      :    sv. liturgia o 17.00 hod, 

                        Int. + Milan r. Berešová

Utorok

Zalužice      :    sv. liturgia o 17.00 hod, 

                        Int. + Juraj, Júlia r. Fedorová

Streda

Zalužice      :    sv. liturgia o 08.00 hod, 

                        Int. * N.Ú.D.

Štvrtok –         Vstup Presv. Bohorodičky do chrámu – sviatok – Myrovanie

Hažín          :    sv. liturgia o 15.30 hod,  Požehnanie detí 

                        Int. * Za deti farnosti 

Zalužice      :    sv. liturgia o 17.00 hod,  Požehnanie detí

                        Int. * Martin, Patrik r. Hoľanová 

 

NEDEĽA    –        NEDEĽA  KRISTA  KRÁĽA 27. nedeľa po ZSD , 

Hažín            :    Modlitba sv. ruženca o 08.30 hod 

                          sv. liturgia o 09.00 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti/ 

Zalužice      :     Modlitba sv. ruženca o 10.00 hod

                          sv. liturgia o 10.30 hod, 

                          Int. * Za veriacich farnosti / * Marián r. Doričová