GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Nedeľa sv. otcov

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, …. Aký má zmysel a cieľ vypočítavanie toľkých mien z rodokmeňa Ježiša? Medzi iným i taký, aby v očiach Židov sa potvrdila mesiášska…
Čítať viac

Pozvánka

Rada pre mládež Košickej eparchie pozýva mladých vo veku od 16 rokov na duchovnú obnovu pred Vianocami. Uskutoční sa na budúci víkend 16. – 18. decembra v Centre pre mládež Košickej eparchie. Témou obnovy je „Svätá spoveď a pokánie ako cesta…
Čítať viac