GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

17. nedeľa po ZSD

Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.”

Ježiš učí a predkladá svoje posolstvo, nastupuje na jednu loďku, ktorá patrí Šimonovi. Keď skončil s vyučovaním, on – človek z vnútrozemia, človek zo zeme, riskuje, keď dáva rady rybárovi ako je Šimon. Hovorí mu: „Zatiahni na hlbinu a spustite vaše siete.“ A odpoveď Šimona je pochopiteľne trochu skeptická. Šimon namieta: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali“, a je to práve noc, ktorá je najvhodnejším obdobím na lov. Práve vtedy lode vyrážali za úlovkom. „A neulovili sme nič“, v podstate už boli pri pevnine, aby umyli svoje siete. No Šimon sa rozhodne dôverovať, Šimon začal vnímať, že v týchto Ježišových slovách je akási moc, plnosť života, ktorá – ak je skutočne počúvaná – môže dať rozkvitnúť novým a neslýchaným formám života. „Na tvoje slová spustím siete.“ Urobí to, a úlovok je taký veľký, že musia žiadať o pomoc aj ďalšiu loď. „Veľký úlovok“ je konštantou pri činnosti, ktorá je vykonávaná podľa Ježišových slov, pretože slová Ježiša, ako sme povedali na začiatku, sú odpoveďou Boha na potrebu človeka. Slovo, ktoré nie je nanútené, ale ponúknuté. Je to vyjadrenie posolstva lásky a toto Slovo môže byť človeku predložené no nikdy nie so silou a nátlakom. Aká je Šimonova reakcia? Je obeťou nejakého náboženstva, ktoré vštepuje osobám pocit viny a nehodnosti tvárou v tvár božskému? Reakcia Petra je hodenie sa Ježišovým nohám a vyznanie: „Pane odíď odo mňa, pretože som hriešny“. Radšej ako cítiť sa priťahovaný Ježišom, Peter sa mu chce takmer vyhýbať, chce sa od neho vzdialiť, len preto, že sa cíti nehodný. No Ježiša nezaujíma že Peter je hriešnik, Ježiša nezaujíma vzťah Petra k náboženstvu alebo k Bohu; Ježiša zaujíma nie Petrova hriešnosť, ale to, že je rybár, čiže jeho vzťah s ľuďmi, s ľudstvom. Preto mu Ježiš vraví „Neboj sa“, čiže netráp sa tým či si alebo nie si hriešnikom, „od teraz“, čo znamená, nepozeraj na svoju minulosť, ale sústreď sa na prítomnosť a budúcnosť, „budeš rybárom
ľudí“. Čo znamená byť rybárom ľudí? Kým chytať ryby znamená vytiahnuť rybu z jej prirodzeného prostredia s cieľom zabiť ju, byť rybárom ľudí predstavuje ťahať ľudí z vody a teda dávať im život. A naozaj, evanjelista pracuje s doslovným spojením „budeš brať ľudí do života“. Čiže sa jedná o šírenie Božieho slova ľuďom, ktorí ak ho prijmú, pomôže im vyjsť z močiara smrti, z toho toxického prostredia, ktoré im bráni v tom, aby ich život prekvital. Koľko ľudí svedectvom svojho života a viery si už „ulovil“ ty ?

Alberto Maggi, OSM

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *