GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice

OZNAM

Na základe rozhodnutia Vlády SR a hlavného hygienika SR je možnosť individuálnej pastorácie a individuálnej modlitby v chráme za dodržania protiepidemických opatrení. Na základe toho počas Sviatkov Vzkriesenia Pána nášho Ježiša Krista bude možnosť individuálnej účasti a slávenia sviatkov Paschy….
Čítať viac

Kvetná nedeľa

Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatok, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Sláva Bohu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“   Človek ľahko podľahne nadšeniu…
Čítať viac