GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Sviatky Narodenia Pána

VIANOCE – sviatky NARODENIA JEŽIŠA KRISTA (cirkevnoslovansky Roždestvo Isusa Christa) – patria aj v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku medzi najväčšie sviatky liturgického roka. Presný názov sviatku znie:NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Filipovka. Sviatku Narodenia predchádza 40-dňový pôst,…
Čítať viac

Nedeľa sv. otcov

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, …. Aký má zmysel a cieľ vypočítavanie toľkých mien z rodokmeňa Ježiša? Medzi iným i taký, aby v očiach Židov sa potvrdila mesiášska…
Čítať viac

Nedeľa sv. praotcov

…Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ Mesto Florencia v Taliansku je známe tým, že sa v ňom nachádza veľké množstvo drahocenných umeleckých pamiatok. Medzi nimi významné miesto zaujíma Michelangelovo súsošie…
Čítať viac