GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Nedeľa pred Osvietením

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. U Prorokov je napísané: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!’” Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie…
Čítať viac

POZVÁNKA

Srdečné ste pozvaný na „Trojkráľový koncert“ na sviatok Bohozjavenia. Začnime rok 2023 osviežením a pohladením našej duše vážnou hudbou v podaní umelcov a rodákov. o. Vlastimil Bajužik