GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Nedeľa o márnotratnom synovi

….Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov

Podobenstvom o návrate márnotratného syna nám Ježiš predstavuje svoj projekt záchrany hriešnika. Ak je ešte schopný uvedomiť si svoj stav, ak je schopný spomenúť si na to, ako žil predtým, ak je schopný zaplakať nad svojou situáciou, ak je schopný znova sa vrátiť k Otcovi – je zachránený. Boh ho čaká s otvoreným náručím, aby ho znova prijal. Práve preto sa Ježiš stretával s mýtnikmi a hriešnikmi, aby im povedal neslýchanú vec, že Boh ich stále miluje a čaká na ich obrátenie, aby im mohol odpustiť.
To isté chce Ježiš povedať aj nám, aj nás chce osloviť dnešným podobenstvom, aby sme sa dokázali k nemu vrátiť. Možno si v duchu povieme: Ale to nie! Ja iste nie som taký, ako syn z podobenstva! Možno je to aj pravda, že nie sme takí, ale pokorne si doznajme, že hrešíme všetci. Každý náš hriech je novou ranou do Ježišovho Srdca, je strelou, namierenou proti Bohu, ktorej zásah však zničí iba nás. Treba preto skončiť so zlým vzťahom medzi nami a Bohom, treba mu podať ruku vo sviatosti zmierenia. On na ňu čaká, chce nás objať a odpustiť nám. Tejto skutočnosti verme, prežívajme ju a zvestujme aj iným.
Staré grécke báje hovoria o morských vílach, ktoré sa volali Sirény. Tie mali ženskú hlavu a vtáčie telo. Čarovným spevom lákali moreplavcov k svojmu ostrovu, kde ich potom nechávali stroskotať na podmorských skaliskách.
Možno aj my sme podľahli hlasu rôznych Sirén, ktoré chceli „zabiť“ našu dušu a snáď sme to aj oplakali a oľutovali. Ak sme to ale doteraz neurobili, neváhajme a nečakajme! Bolo by hrozné, keby niekto v špine, ktorú symbolizujú svine z podobenstva, chcel naďalej žiť, a nakoniec aj zomrieť. Nehovorme: Nikoho som nezabil, nič som neukradol – tak aké hriechy?! Pozorne skúmajme svoju dušu, vyhľadajme hriechy, oľutujme ich a vyznajme sa z nich. Úprimne Bohu povedzme: Otče, zhrešil som… Nech aj o nás vyriekne krásne slová: … bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

spracoval : o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *