GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

VII. nedeľa po Pasche – otcov prvého nicejského snemu

Tropár, 8. hlas Preslávil si sa, Kriste, Bože náš, – keď si zemi daroval Otcov ako svetlá. – Skrze nich si nás utvrdil v pravej viere. – Sláva tebe, náš veľký Dobrodinec.

Kondák, 8. hlas Čo apoštoli hlásali a Otcovia objasňovali, – to tvorí pevný základ našej Cirkvi. – Ona je nositeľkou pravdy, – utkanej z nebeskej náuky o Bohu. – Ona s úctou spravuje – veľké tajomstvo našej spásy.

V tom čase Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby tvoj Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje  meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých     si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, som ochránil a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú.        Jn 17, 1-13

Na siedmu nedeľu po Pasche slávi Východná Cirkev Nedeľu otcov prvého ekumenického snemu, teda prvého nicejského. Ide o spomienku na 318 koncilových otcov, ktorí sa zišli r. 325 v Nicei na žiadosť cisára, sv. Konštnatína Veľkého, aby odsúdili herézu arianizmu ako aj iné učenia, ktoré sa napádali jednotu Cirkvi. Ikona Nedele otcov prvého ekumenického koncilu zobrazuje sv. Konštantína spolu s cirkevnými otcami, ktorí sa zúčastnili na koncile a formulovaním Nicejského Vyznania viery potvrdili jednotu viery. Otcovia sú zobrazení držiac text Kréda, nazývaného tiež Symbol viery.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *