GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

6. nedeľa po ZSD

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy,“ alebo povedať: „Vstaň a chod“? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ …..

Básnik Oscar Wilde bol pre mravné priestupky odsúdený do väzenia. Keď ho viedli do väzenia, musel čakať na stanici i so svojim strážcom v trestaneckom obleku a s ostrihanou hlavou. Jeden cestujúci ho spoznal a nahlas povedal: „Ľudia, to je Oscar Wilde!“ Potom pristúpil k nemu a napľul mu do tváre. Oscar nepovedal ani slovo. Hľa, tak súdia hriešnika ľudia! A takto súdili aj Ježiša Krista, keď uzdravoval ochrnutého. A Boh? „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mt 9, 3). Tak vie konať len Boh!  „Klesne oslica a nájde sa kto jej pomôže vstať. Klesne ľudská duša a nikto ju nepozdvihne“ (sv. Bernard).

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *