GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy

Výročné stretnutie východných katolíckych hierarchov Európy sa tohto roku koná v Londýne (Veľká Británia) 26.-29. októbra na pozvanie preosvieteného vladyku Hliba Lončynu, biskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie Svätej Rodiny so sídlom v Londýne, a to pri príležitosti 60. výročia zriadenia apoštolského exarchátu pre ukrajinských gréckokatolíkov vo Veľkej Británii. V roku 2013 bol exarchát povýšený na eparchiu.

Gréckokatolícki hierarchovia sa na tohtoročnom stretnutí budú zamýšľať nad tým, ako ohlasovať Kristovo evanjelium (Kerygma), ako toto ohlasovanie rozvíjať (Katechéza) a ako ho sláviť (Mystagógia). Tohtoročná téma bola zvolená na základe mnohých výziev, ako je fenomén migrácie mnohých východných katolíkov do oblastí a krajín s odlišnou kresťanskou tradíciou, či denomináciami; ďalej sú to výzvy kultúry individualizmu a konzumizmu, pre ktorú je náboženstvo iba produktom pre konzum. Východné katolícke cirkvi sa snažia odpovedať na tieto výzvy cez znovuobjavenie niektorých prvkov vlastnej východnej tradície.

„Dnes sú v Európe mnohí ľudia vzdialení od náboženstva“, hovorí biskup Hlib Lončyna a pokračuje: „Kresťanstvo, ktoré po stáročia oduševňovalo a inšpirovalo životy celých generácií obyvateľov kontinentu, je dnes príliš často vnímané len vo svojej inštitucionálnej podobe a ako zväzujúci súhrn predpisov a pravidiel, ktoré treba dodržiavať. Je však potrebné znovuobjaviť krásu osobného a komunitného stretnutia s Kristom. Preto Cirkev považuje za svoju povinnosť a poslanie ohlasovať každému človeku Kristovo evanjelium – dobrú zvesť o Bohu, ktorý sa z lásky k ľudskému rodu stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych (Kerygma) – pomôcť človeku prehĺbiť svoj vzťah a svoje poznanie Krista (Katechéza) a viesť ho k tomu, aby prežíval a slávil svoju vieru sviatostným životom (Mystagógia). To bolo a aj dnes je poslaním Cirkvi a v tomto poslaní Katolícke východné cirkvi – a medzi nimi aj Gréckokatolícka cirkev – môžu ponúknuť svoj osobitný prínos.“

Stretnutie začne vo štvrtok 26. októbra poobede úvodným zasadnutím, na ktorom bude predstavená miestna Eparchia Svätej rodiny. Otváracie príhovory prednesie apoštolský nuncius vo Veľkej Británii, arcibiskup Edward Joseph Adams a predstaviteľ Konferencie biskupov Veľkej Británie a Walesu. Počas nasledujúcich pracovných zasadaní sa katolícki východní biskupi budú zaoberať troma aspektami evanjelizačného poslania Cirkvi (ohlasovanie, katechéza a slávenie sviatostí). Program a témy prednášok sú k dispozícii na stránke CCEE (www.ccee.eu).

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnia biskupi a kňazi zastupujúci 12 katolíckych východných cirkví z Európy (zoznam je uvedený nižšie), bude zahŕňať každodenné slávenie božskej liturgie (Eucharistie) v rôznych východných obradoch ako svedectvo bohatstva rôznych liturgických tradícií Katolíckej cirkvi. V sobotu, 28. októbra, Jeho Blaženosť Svjatoslav Ševčuk, vrchný kyjevsko-haličský arcibiskup bude predsedať božskej liturgii vo Westminsterskej katedrále, počas ktorej miestny westminsterský arcibiskup a podpredseda CCEE Jeho Eminencia kardinál Vincent Nichols prednesie homíliu.

Na stretnutí, ktoré organizuje a zastrešuje Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) sa zúčastní aj sekretár vatikánskeho dikastéria, ktoré má na starosti východné cirkvi, arcibiskup Cyril Vasiľ.

Stretnutie vyvrcholí v nedeľu, 29. októbra slávením božskej liturgie v Ukrajinskej gréckokatolíckej katedrále Svätej rodiny.

V rámci Katolíckej cirkvi existujú partikulárne cirkvi, nazývané Cirkvi sui iuris alebo obrady, v plnej jednote s Rímskou cirkvou, ktoré sa odlišujú od Katolíckej latinskej cirkvi rôznymi formami liturgického kultu a ľudovej zbožnosti, sviatostnou disciplínou (vysluhovaním sviatostí) a kanonickou disciplínou (právnymi normami), terminológiou a teologickými tradíciami.

Zoznam cirkví sui iuris, prítomných na stretnutí:
• Italo-albánska katolícka cirkev (eparchie Lungro a Piana pre Albáncov v Taliansku)
• Gréckokatolícka cirkev v Bielorusku
• Katolícka cirkev byzantsko-slovanského obradu v Bulharsku
• Maronitská arcidiecéza na Cypre a maroniti v Európe (Cyprus, Francúzsko a západná Európa)
• Grécka katolícka cirkev byzantského obradu
• Gréckokatolícka cirkev v Rumunsku
• Gréckokatolícka cirkev v Srbsku a Čiernej Hore
• Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
• Ukrajinská gréckokatolícka cirkev (Ukrajina, Francúzsko, Veľká Británia a Írsko, Nemecko, Taliansko, severské krajiny, Poľsko a ukrajinské komunity vo svete)
• Gréckokatolícka cirkev v Maďarsku
• Arménska katolícka cirkev (Európa)
• Syro-malabarská cirkev vo Veľkej Británii.

Prvé takéto stretnutie východných katolíckych biskupov sa konalo v roku 1997 v hajdúdorožskej eparchii v Maďarsku na podnet vtedajšieho prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Achille Silvestriniho s cieľom vytvoriť platformu pre biskupov tých cirkví, ktoré boli osobitne zasiahnuté ateistickým režimom, „aby mohli čím jasnejšie nájsť svoju úlohu v súčasnej Európe a boli milované a uznávané pre svoje dejiny a vernosť Cirkvi a pápežovi, za čo zaplatili vysokú cenu“ (Z príhovoru kardinála Achille Silvestriniho na prvom stretnutí.). Od roku 2009 sa stretnutie koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Na podujatí v Londýne sa zo Slovenska účastní bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák a košický eparcha, vladyka Milan Chautur. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že na stretnutí sa účastní aj vladyka Milan Lach, apoštolský administrátor gréckokatolíckej eparchie Parma z USA, ktorý bude zastupovať Pittsburgskú ruténsku metropoliu, ktorej veriaci, sú potomkami vysťahovalcov, gréckokatolíkov z Podkarpatskej Rusi a východného Slovenska.

Zdroj: CCEE
Preklad: Stanislav Gábor

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *