GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Šiesta nedeľa po ZSD

Ale, aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy – povedal ochrnutému : “ Vstaň, vezmi si lôžko a choď  domov“

     Previnenie a choroba sú často vo Svätom Písme opisované spolu. Napríklad kráľ Joram viedol pohoršlivý život, na čo reagoval prorok Eliáš a poslal mu takýto list: Pretože si nekráčal cestou tvojho dobrého otca Jozafáta, ale dal si sa na bezbožný život, Pán dopustí na teba takú chorobu, že vyjdú z teba tvoje vnútornosti. A stalo sa tak. Joram zomrel 38 ročný v neznesiteľných bolestiach. Alebo o kráľovi Herodesovi je napísané, že ho zasiahol anjel Pána lebo nevzdal Bohu slávu. Červy ho zožierali, až skonal. Aj tu je potvrdené, že po previnení prichádza choroba aj smrť. Z toho ale nevyplýva, že každá choroba je zapríčinená hriechom, ako to hlásali židovskí zákonníci. Ježiš to popiera, keď tvrdí, že cez chorobu sa môže prejaviť Božia láska, odpustenie a milosrdenstvo. Spomeňme si na mládenca slepého od narodenia. Ježiš povedal, že jeho slepote nie je vinný ani on, ani jeho rodičia, ale preto je slepý, aby sa na ňom ukázali Božie skutky. A dnešné evanjelium túto skutočnosť len potvrdzuje.
Aby sme však boli objektívni, musíme povedať, že mnohé choroby, skutočne majú pôvod v hriechu. Lekárske bádania zisťujú, že mnohé neduhy sú zapríčinené takými hriechmi, ako je nestriedmosť, nemravnosť, trestuhodná nepozornosť na pracovisku alebo za volantom, nenávisť, hnev, nepriateľstvo… Ježiš však je ochotný liečiť naše choroby, ak budeme patriť medzi tých, ktorí v neho uverili.
Ježišov čin, ktorý je opísaný v dnešnom evanjeliu, rozdelil totiž svedkov udalosti do troch skupín. Prvú tvorili zlomyseľní a zákerní zákonníci, ktorí čakali na Ježišovu chybu, jeho prerieknutie sa, kedy sa verejne postaví proti ich zákonom a nariadeniam. Do druhej patrili zvedavci, ktorých bola asi väčšina. Veľa počuli o Ježišovi a vedeli, že v jeho blízkosti sa vždy čosi deje. Čakali na senzáciu a na zázrak. Tretiu skupinu tvorili ľudia, ktorí uverili. Sem patria priatelia chorého, ktorí prosebne pozerajú na Ježiša a vôbec netušia, ako ich prijme. Urobili ale všetko preto, aby sa k nemu s chorým človekom dostali, preto len oni pocítili Božie skutky. Chorý cez odpustenie a uzdravenie a jeho priatelia cez Ježišovu láskavosť a milosrdenstvo.
Využime dnešné slovo živého Boha, a spytujme si svedomie, do ktorej skupiny ľudí sa ja zaradím. Patrím medzi zákerných zákonníkov, ktorí čakajú na Ježišovu chybu a kritizujú tých, ktorých Ježiš si vyvolil ako svojich nástupcov? Alebo sa zaradím medzi zvedavcov, ktorí čakajú iba na senzáciu a zázrak, a keď sa ho nedočkajú prestanú Ježišovi veriť? Môžem sa však priradiť aj k ľuďom, ktorí v neho uverili, ale pod podmienkou, že dokážem doznať svoj hriech, svoju nehodnosť a budem ho prosiť o uzdravenie a odpustenie svojich hriechov.

o. Miron

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *