GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Nedeľa svätých praotcov

 „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“

Veriaci, chváľme dnes všetkých otcov, čo boli pred Zákonom,
Abraháma bohumilého, Izáka, narodeného z prisľúbenia, Jakuba
a patriarchov dvanástich. Oslavujme veľmi tichého Dávida a tiež Daniela,
proroka túžob, spolu s nimi troch mládencov, ktorí zmenili pec na rosu.
Prosme odpustenie u Krista Boha, ktorý je oslavovaný vo svojich svätých.

Poďme, všetci, ktorí sviatky milujete, chváľme žalmami
zhromaždenie praotcov: praotca Adama, Henocha a Noema,
Melchizedecha, Abraháma, Izáka a Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela,
Daniela a dvanástich, zároveň Eliáša, Elizea a vôbec všetkých,
Zachariáša a tiež Krstiteľa, i tých, čo predpovedali príchod Krista, ktorý
je život a vzkriesenie nášho rodu.
(stichiry z večierne Nedele praotcov)

Človek, ktorý sedel s Ježišom za jedným stolom a cítil sa v jeho blízkosti veľmi dobre, si vzdychol: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“ Možno v tom povzdychu bola túžba „dostať sa tam“ a zároveň obava „či sa tam dostane“. Odpoveď Pána Ježiša poukazuje týmto smerom. „Istý človek pripravil veľkú hostinu a pozval mnoho ľudí.“ Tento človek je obrazom Boha, Stvoriteľa. On je ten, ktorý všetko pripravil. Pozvaní sa nemusia obťažovať tým, že by si mali niečo so sebou priniesť. Je potrebné doniesť len seba samého – svoju nesmrteľnú dušu. Je potrebné prijať dar pozvania a prísť. „Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: „Poďte, už je všetko pripravené.“
Tragédia tohto príbehu spočíva v tom, čo nasledovalo: „A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: „Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!“ Druhý povedal: „Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma.“ A ďalší povedal: „Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.“ Je pravda, že Boh stvoril tento svet a daroval ho človeku, ale nie ako trvalé bydlisko, ale ako prechodné, dokonca môžeme hovoriť o vyhnanstve, lebo žijeme ďaleko od Pána. Hriech človeka spočíva v tom, že niekomu alebo niečomu dávame prednosť pred Bohom. Blížia sa sviatky Narodenia Ježiša Krista. Aj tento dar , toto pozvanie Boh adresuje nám. Filipovka- prípravný pôst, sviatosť pokánia pred sviatkom narodenia, dnešná nedeľa, budúca , štedrá večera rodiny pri stole plnom darov, polnočné Veľké povečerie a liturgická oslava Kristovho Narodenia…… . Akú výhovorku použijem na tieto pozvania JA ? Boh si naplní svoje kráľovstvo tým, kto nesklame jeho dôveru !

o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *