GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Nedeľa sv. praotcov

…Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“

Mesto Florencia v Taliansku je známe tým, že sa v ňom nachádza veľké množstvo drahocenných umeleckých pamiatok. Medzi nimi významné miesto zaujíma Michelangelovo súsošie znázorňujúce Dávida, ako premohol Goliáša. Dávidova postava, ktorá v praku drží kamienok, je tak dobre vystihnutá, že sa každému zdá, ako by bol Dávid živý. Je pozoruhodné, že toto súsošie bolo vytesané z kusa mramoru, ktorý viacerí umelci odhodili. Teda aj bezcenné veci, v rukách veľkého umelca, môžu dostať novú hodnotu.   Aj sv. apoštol Pavol vysvetľuje, prečo sú do Božieho kráľovstva pozvaní takí ľudia, na ktorých sa často v živote zabúda: „Čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh…“ (1 Kor 1, 27-28). To sú tí, ktorí sú si vedomí svojej vlastnej nehodnosti, ale prijímajú vďačne pozvanie. Veľmi rýchle pochopili slová: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve“ (Lk 14, 15).

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *