GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Narodenie Ježiša Krista

Sneh sa trbliece v jase slnka a mráz preniká do špiku kostí, prípravy na sviatky Narodenia Pána Ježiša už tiež začínajú nadobúdať konkrétne podoby, vianočná výzdoba, ruch na uliciach, darčeky… Chvíľu postoj a otvor svoje srdce, aby ťa naplnila táto zvesť evanjelia, aby ťa nepohltil životný štýl telenoviel. Vyjdi z tepla rodinného domu či panelákového bytu ku jaskyni pre statok na poliach za Betlehemom.

Pohľad na ikonu Ježišovho narodenia ťa spočiatku prekvapil množstvom rozličných postáv i udalostí v jednom. Vo svetle evanjelia však zistíš, že všetko tu patrí, všetko osvetľuje a pomáha pochopiť ústrednú udalosť narodenia Božieho Syna Ježiša z Márie Panny.

Aj ruku ikonopisca určite viedol Svätý Duch a cez modlitbu dal našim očiam uzrieť a srdcu počuť toto živé slovo ikony.

„Kriste, ako sa ti odvďačím za milosť, že si zostúpil na zem a stal si sa človekom? Každá zo stvorených bytostí ti vzdáva vďaku svojím spôsobom. Anjeli ti spievajú piesne, nebesá posielajú hviezdu, mudrci ti nesú dary, pastieri obdivujú zázrak, zem ti ponúka jaskyňu, púšť obetuje jasle a my sme ti dali panenskú Matku…“

Uprostred ikony je Matka Božia a dieťa Ježiš v tmavej jaskyni, „lebo zjavil sa Boh v tele a z Panny sa narodil, priniesol svetlo sediacim v temnotách a Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ Nebo, hviezda a zem sú zasa znamením, že „narodenie Kristovo spojilo zem i nebesá“. Boží poslovia anjeli spievajú „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Pastieri, korí v noci bdeli a strážili svoje stádo, videli veľký zázrak a od anjela počuli veľkú radosť, že sa v Betleheme narodil Kristus Spasiteľ.

Z Perzie prichádzajú aj traja mudrci – hodnostári a prinášajú dary. Od ostatných sa odlišujú bieločervenými čiapkami. Traduje sa, že práve títo traja perzskí mudrci na ikone narodenia v bazilike v Betleheme, baziliku zachránili pred jej zničením, keď do nej vtrhli perzskí vojaci na koňoch a ťavách. Sú znamením Božieho pozvania pre všetky národy.

Nad dieťa Ježiša je sklonený aj vôl a osol, ako výčitka pre Izrael v slove proroka Izaiáša: „Vôl pozná si gazdu a osol jasle svojho Pána, Izrael nepozná, ľud môj nepochopí“ (Iz 1,3).

A kúpeľ malého Dieťatka? „Pre nás si sa narodil Kristus v dvoch prirodzenostiach – ako Boh i ako človek.“

 „Jozef premýšľa a cez to všetko, čo sa deje okolo neho v jasliach, nie človeka obyčajného, ale Boha predvečného vidí.“

Takto v jasliach prichádza Boh aj k tebe, aby si sa nebál majestátu, ale v radosti pristúpil a s ním sa zjednotil.

Požehnané a milostiplné sviatky Narodenia Pána .

Christos Raždájetsja !

o. Vlastimil s rodinou

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *