GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

LITURGICKÝ  PROGRAM  FARNOSTI ZALUŽICE

Od  24.01.2022  do  30.01.2022

 

Organizátor bohoslužieb je povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na 100 osôb alebo 1 osoba na 15 m2 priestoru a umožniť vstup na bohoslužbu len osobám v režime OP; režim OP sa nevzťahuje na výkon individuálnej pastoračnej činnosti.“

Pondelok 
Zalužice    :          sv. liturgia o 17.00 hod, (100 účastníkov v OP režime) a po sv. liturgii IPS
                            Int. + Václav r. Čárna
Utorok
Zalužice    :          sv. liturgia o 08.00 hod, (100 účastníkov v OP režime) a po sv. liturgii IPS
                            Int. + Marián r. Kolesárová
Streda
Hažín        :           sv. liturgia o 17.00 hod, (100 účastníkov v OP režime) a po sv. liturgii IPS
                             Int.  + Helena r. Suchá
Štvrtok
Hažín        :           sv. liturgia o 17.00 hod, (100 účastníkov v OP režime) a po sv. liturgii IPS
                             Int.  + Michal, Barbora r. Šafinová              
Piatok
Zalužice    :           sv. liturgia o 08.00 hod, (100 účastníkov v OP režime) a po sv. liturgii IPS
                             Int.  + Michal, Helena r. Suchá
NEDEĽA
Nedeľa o Zachejovi – Troch svätiteľov
Hažín        :         sv. liturgia o 09.00 hod, (100 účastníkov v OP režime) a po sv. liturgii IPS 
                           Int. * Za veriacich farnosti  / 
Zalužice    :         sv. liturgia o 10.30 hod, (100 účastníkov v OP režime) a po sv. liturgii IPS 
                            Int. * Za veriacich farnosti /  * Jolana r. Marcinčáková

 

OZNAMY : 

  • Zbierka na Cirkevné školy v pôsobnosti gr.kat. cirkvi  v.s. 78

  • Zádušne soboty  – Hramoty 

  • Príprava na sv. pokánia a Eucharistie – prihlášky v chráme       

  • V prípade milodarov na chrám resp. režijne náklady farnosti tak môžete urobiť osobne alebo vkladom na účty farnost