GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Liturgický program

LITURGICKÝ  PROGRAM  FARNOSTI  ZALUŽICE

Od 24.09.2023  do  01.10.2023

 
Nedeľa             Nedeľa 17. týždňa po Päťdesiatnici 
Hažín         :      sv. liturgia o 08.30 hod, 
Zalužice      :     sv. liturgia o 10.30 hod, 
Pondelok 
Zalužice       :     sv. liturgia  o 18.00 hod,
                         Int. :  + Michal, Mária, František Zuzana r. Haciová
Utorok
Zalužice       :    sv. liturgia o 18.00 hod, 
                         Int. : + Michal, Emília, Magdaléna
Streda
Zalužice    :     sv. liturgia o 08.00 hod, 
                       Int. : + Kušnírová a Šepeľáková
Piatok
Zalužice    :     sv. liturgia o 08.00 hod, 
                       Int. : + Marta r. Ďuranová – Výročná

 

Nedeľa            Nedeľa 18.  po Päťdesiatnici, Presv. Bohorodička Ochrankyňa
Hažín          :     sv. liturgia o 08.30 hod,  Myrovanie,
Zalužice      :     Akatist k Presv. Bohorodičke o 09.30 hod
                         sv. liturgia o 10.30 hod,  
                                   

OZNAMY :   Pred sv. liturgiou spoločná modlitba sv. ruženca