GRÉCKOKATOLÍCKA  CIRKEV ZALUŽICE

Chrám Najsvätejšej Trojice – Novinka !

Virtuálna prehliadka chrámu

 

Na začiatku nového roku 2012 sa začala aj rekonštrukcia nášho chrámu. Finančné prostriedky zo zbierky veriacich farnosti Zalužice , KSK  na 70 % dovoľujú začať toto dielo, ktoré prinesie úžitok a skrášli dominantu našej farnosti a aj samotnej obce. Dennodenne tento chrám pri hlavnej ceste vydáva svedectvo o viere a cyrilometodskej tradícii veriacich našej farnosti. Rekonštrukciu sme realizovali v dvoch etapách. V prvej etape sme svojpomocne vymenili staré pôvodné okná za nové dubové. Následne sme zrealizovali výmenu elektrickej prípojky , vzdušnú sme vymenili za podzemnú. Povýmene okien sme celý chrám vymaľovali. V druhej etape rekonštrukcie sa neľahkej úlohy rekonštrukcie po výberovom konaní piatich ponúk podujala firma Milana LIPU. Po počiatočných problémoch pri stavbe lešenia sa práce rozbehli prijateľným tempom a po prvom týždni bolo postavené celé lešenie okolo chrámu a až po vrchné časti chrámu. Po zhodnotení sme sa vrámci farskej rady uzniesli na celkovej rekonštrukcii aj kôli lešeniu okolo chrámu.

Celková rekonštrukcia pozostáva s týchto prác I. a II. etapy:

 • Výmena okien
 • Výmena elektrickej prípojky
 • Celková maľba interiéru chrámu
 • Montáž a demontáž lešenia
 • Rekonštrukcia strechy medzivežia chrámu poplastovaným plechom
 • Očistenie strechy od hrdze a nanesenie povrchového náteru
 • Očistenie fasády od prachu a nečistôt
 • Penetrácia, prestierkovanie lepidlom 2× so sklotextilnou mriežkou
 • Penetrácia pred náterom
 • Silikátový fasádny náter
 • Výmena parapiet
 • Montáž a demontáž okapových zvodov a žľabov
 • Výmena chrámových dverí.
 • Elektrifikácia zvonov

Postupne Vás slovom i obrazom budeme informovať o postupnej rekonštrukcii exterieru gréckokatolíckeho chrámu Najsvätejšej Trojice, o darcoch a sponzoroch, o všetkom, čo sa bude okolo chrámu s Božou pomocou diať. Prosíme Vás o modlitbu a vytrvalosť pri ofere a aj prípadnom sponzorstve. Finančné prostriedky nepokrývaju celkové náklady a preto Vás prosím o podporu, aby toto dielo slúžilo svojmu duchovnému ale aj spoločenskému účelu. Vďaka dobrému počasiu do 18 septembra sa celá cerkev očistila od starého náteru a opravili sa drobné zvetraniny. Následne sa vodou odstránili všetky nečistoty a naniesol sa na celý chrám penetračný náter. Očistili sa všetky ornamenty a nanieslo sa lepidlo do ktorého sa vložila sklotexilná mriežka. Rohové časti fasády sa zabezpečili rohovou lištou a vyspravili sa okná a dvere. Očistila sa a namaľovala strecha veží medenou kladivkovou farbou. Odstránila sa stará strecha a prebehla výmena poškodenej drevenej konštrukcie sterchy medzivežia. Klampiari osadili nový poplastovaný plech a osadili okplo celého obvodu strechy okapové žľaby a zvod na strechu lode chrámu. V konečnej fáze sa natrela celá strecha kladivkovou medenou farbou. V roku 2013 sa vymenili všetky dvere na chráme a osadili kríže pred chrámom a nad chrámové dvere bola umiestnená ikona chrámu – Najsvätejšej Trojice. Dňa 26.05.2013 pri príležitosti odpustovej slávnosti k chrámovému sviatku Najsvätejšej Trojice uskutočnila slávnostná posviacka interiéru a exteriéru chrámu. Posviacku a archijerejskú svätú božskú liturgiu slávil za účasti kňazov a božieho ľudu preosvietený vladyka Milan.

Financovanie projektu :

 1. Velenín Galeňko – 300.-€
 2. Košický Samosprávny Kraj – 3.000.-€
 3. JMP Plast s.r.o. – 300.-€
 4. Kirche in Not – 8.000.-€
 5. Zbierky rodín našej farnosti – 4.000.-€
 6. Kolín – 10.000.-€
 7. Viedeň – 3.000.-€

Sláva Isusu Christu !

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *