GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

16. nedeľa po ZSD

…istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok : jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval.

Podobenstvo o talentoch nám hovorí, že tak je to aj s Božím kráľovstvom. Istý človek, ktorý sa chystal na cestu, zveril svoj majetok sluhom. Jednému dal päť talentov, druhému dva, ďalšiemu jeden. Každému dal podľa jeho schopností, aby s nimi hospodárili. Potom odcestoval. Boh aj nám takto rozdal talenty. Každému podľa jeho schopností. A žiada z toho aj vyúčtovanie. Od nikoho nežiada nespravodlivo mnoho. Naopak, od každého bude žiadať rôzny výsledok. Podľa jeho možnosti: podľa veku, zdravia, stavu, povolania. Až príde na konci vekov – teda po dlhom čase – každému odplatí podľa jeho skutkov. V podobenstve sa hovorí, že ten človek, čo rozdal majetok, pri svojom príchode pochválil prvého i druhého, lebo získali raz toľko, než dostali. Aj keď nie rovnako, ale podľa svojich schopností získali raz toľko. Tretieho nepochválil, lebo bol lenivý a vrátil len toľko, čo dostal. Nemal ani snahu získať viac.  Tak bude aj pri konečnom účtovaní pri druhom príchode Božieho Syna na svet. Boh nebude merať podľa toho, čo kto dostal, ale koľko dobrej vôle vložil do svojej práce. Často bude stačiť dobrá a usilovná vôľa, než vonkajší úspech. Všetci ľudia majú povinnosť pracovať na svojej prirodzenej úlohe i na svojej spáse. Každé miesto či postavenie – nech by bolo akokoľvek malé – má v Božom pláne svoje miesto a zmysel. Z podobenstva je tu veľmi vážne varovanie pred ľahkomyseľnosťou a vyčkávaním: Akosi to len bude! Ježiš však hovorí jasne: „Každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má“ (Mt 25, 29). Nemáš talent ? – hľadaj ho ! Máš talent ? – podeľ sa s ním !

o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *