GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

ŽIVOT FARNOSTI

OZNAM

Na základe rozhodnutia Vlády SR a hlavného hygienika SR je možnosť individuálnej pastorácie a individuálnej modlitby v chráme za dodržania protiepidemických opatrení. Na základe toho počas Sviatkov Vzkriesenia Pána nášho Ježiša Krista bude možnosť individuálnej účasti a slávenia sviatkov Paschy….
Čítať viac