GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

10. nedeľa po ZSD

Keď prišli k zástupu, pristúpil k nemu istý človek, padol pred ním na kolenáa hovoril : „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojím učeníkom no nemohli ho uzdraviť.“ Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý. Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“  Mt.17,14-20

Každý z nás je vystavený pokúšaniu,často padneme do ohňa a často do vody – mnohokrát pokušeniu podľahneme. Je však jeden jediný, kto nepadol a obstál: Ježiš Kristus Boží syn. A v ňom je naša nádej a naše víťazstvo nad hriechom. Aj apoštol Pavol hovorí: Ježiš Kristus zomrel za vaše hriechy, aby smrť nad nami už nepanovala. On sa dal na kríži potupiť; dovolil, aby na neho dopadli hriechy ľudí, ale vzkriesením ukázal, že jeho, moc nad smrťou, hriechom a diablom je nekonečná. Ježiš Kristus chce zlomiť pôsobenie zlého ducha aj na nás. Dnes nám povedal, čo pre túto vec môžeme urobiť my: viac viery, postiť sa a modliť. Tam totiž, kde je viera slabá alebo žiadna, tam kde vládne hmota a požívačnosť (konzumizmus), kde niet sebazáporu, tam kde sa s Bohom nehovorí, tam všade má diabol otvorené dvere. A to predsa nechceme?!

o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *