GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

5. nedeľa po ZSD

Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“…

Obyvatelia gadarského kraja boli vo veľmi zložitej situácií. Na jeden strane vnímali uzdravenie dvoch posadnutých zlými duchmi, ktorí im spôsobovali veľa nepríjemností. Svätý Matúš spomína, že pre ich zúrivosť „sa nik neodvážil chodiť tou cestou“ (Mt 8, 28). Oslobodenie týchto dvoch nešťastníkov od zlých duchov takto muselo byť požehnaním pre celý kraj. Na druhej strane však vnímali aj materiálnu ujmu, ktorá im vznikla na strate veľkej čriedy svíň, ktorá pôsobením vyhnaných zlých duchov zahynula vo vodách. Obidve tieto skutočnosti sa ocitli na pomyslených miskách váh. A zvíťazili – svine. Preto prosili Ježiša, „aby odišiel z ich kraja“ (Mt 8, 24). Zaiste v hlavách týchto ľudí prebleskla myšlienka, čo všetko by tento mocný Ježiš mohol medzi nimi vykonať. Možno, že mnohí pomysleli na svojich chorých blízkych alebo inak trpiacich priateľov. No Ježišovi nedali šancu. Predstava, že by mohli „ešte čosi stratiť“ bola silnejšia, než predstava blahodárneho pôsobenia Ježiša medzi nimi. Ono vlastne nie je tomu inak ani dnes. Mnohí odmietajú prijať Krista len preto, že sa obávajú straty svojho „životného štýlu“, svojich cieľov a hodnôt. A to aj vtedy, keď vnútorne vnímajú Božiu pravdu. No „svine“ často prevážia misky váh.  Keď svätý apoštol Pavol ohlasoval evanjelium v starobylom Efeze, povstali proti nemu zlatníci na čele s Demetrom len preto, lebo prijatie evanjelia by im „pokazilo kšeft“ – prestali by sa predávať strieborné chrámiky bohyne Diany, čo im poskytovali nemalý zárobok (pozri: Sk 19, 23-40).  V súčasnosti sme svedkami ťaženia rôznych záujmových skupín proti Bohu a proti Cirkvi z úplne rovnakého dôvodu. „Svine“ prevážili misky váh. Radšej vypoklonkovať Boha zo spoločnosti, zo života ľudí, než stratiť možný zisk. Ježiš na želanie obyvateľov gadarského kraja odchádza. Prvou vecou čo urobil, keď sa preplavil na druhý breh bolo, že uzdravil ochrnutého človeka (pozri: Mt 9, 1-8). Tým uzdraveným mohol byť aj nejaký ochrnutý v gadarskom kraji… Možno, že aj sami sem tam kladieme na misky váh to, čo nám môže ponúknuť Ježišova prítomnosť a to, o čom sa domnievame, že by sme tým stratili. Možno, že aj my niekedy vypoklonkujeme Boha z nášho života z toho istého dôvodu ako obyvatelia gadarského kraja. Otázkou však je, či sme tým niečo získali alebo príliš veľa „stratili“…

o. Miron

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *