GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Veľký a Svätý štvrtok

V tento sviatočný deň si pripomíname tieto udalosti :

1. Kristovo umývanie nôh všetkým apoštolom

2. Tajomnú večeru

3. Ustanovenie Eucharistie

4. Modlitbu Krista v Getsemane a zajatie Ježiša (Judášov bozk)

Kristus svojím príkladom umývania nôh apoštolom poukázal na to, aby sme aj my vždy a ochotne poslúžili svojmu blížnemu. Na Tajomnej večeri Ježiš Kristus ustanovil Eucharistiu, t. j. vykonal skutočnú Paschu – nekrvavú a vyzval nás, aby sme to aj my konali na Jeho pamiatku, pretože kto je a pije Jeho Telo a Krv, ten má večný život. Po večeri vyšli všetci učeníci okrem Judáša spoločne s Kristom do Getsemanskej záhrady, kde sa často stretávali a modlili sa. Aj teraz sa idú všetci modliť. Samotný Kristus sa však uťahuje do samoty, kde sa trikrát modlí o to, aby nastala vôľa Jeho Otca. Prichádza k nemu anjel a posilňuje Ho k nadchádzajúcim udalostiam. Keďže Judáš poznal miesto častého modlitebného rozjímania Ježiša Krista, nebolo pre neho ťažké doviesť vojakov a sluhov veľkňaza priamo k Ježišovi. Keď Ježiša po bozku Judáša chytili, všetci učeníci sa rozutekali, iba Ján a Peter zostali, aby videli, čo sa bude diať. Krista doviedli pred veľkňaza Annáša. Tu Peter trikrát zapiera Krista a potom zaznie hlas kohúta presne tak, ako to Petrovi predpovedal Kristus. Potom Ježiša priviedli k veľkňazovi Kajfášovi, kde proti Nemu krivo svedčili a nadránom Ho priviedli k Pilátovi.

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *