GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

V. Pôstna nedeľa

„A kto by chcel byť medzi vami prvým, nech je sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“

Cirkev si túto nedeľu spomína na prepodobnú Máriu Egyptskú, ktorá je príkladom hlbokého pokánia a obrátenia. Z jej životopisu poznáme, že jej bolo zabránené vstúpiť do chrámu. Možno sa pýtame, prečo ju Boh zastavil? Prečo nezastavuje nás? Možno preto, lebo ona v jednoduchosti svojho srdca, hoci podľa zdania skazeného, ale popravde čistého, jednoducho chcela prísť a pokloniť sa Pánovmu hrobu. Oni neprišla nič prosiť, len sa chcela priblížiť k Pánovi. Skúsme sa naučiť od Márie tej jednoduchosti a úprimnosti srdca, aby stojac na modlitbe sme si od Boha prosili nie Jeho dary, ale to, aby On sám prebýval v nás a my v Ňom. Cez biblický text dnešného evanjelia chce Cirkev upriamiť našu pozornosť na Ježiša, na jeho cestu do Jeruzalema. Na našej ceste s Ježišom je nám ťažké počúvať a rozumieť Jeho slová, bojíme sa utrpenia, snažíme sa uniknúť. Práve preto nás Cirkev zoznamuje s jednou odvážnou ženou. Je pre nás príkladom pokánia. Ak sme na začiatku našej pôstnej cesty boli lenivý a tá cesta nebola ešte celkom „naša“, teraz nás Cirkev pozýva k tomu, aby sme sa neznechucovali, ale sústredili celú svoju pozornosť na Ježiša.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *