GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na oslavu chrámového sviatku Najsvätejšej Trojice dňa 16.06.2019. Slávnostná Svätá Božská liturgia sa začína o 10.30 hod. Po sv. liturgii bude obchod okolo chrámu a myrovanie. Príďte prosiť Presvätú Trojicu a dary pre naše duše a rodiny….
Čítať viac

Sviatok Najsvätejšej Trojice

Pondelok po sviatku Zostúpenia Svätého Ducha slávime sviatok Najsvätejšej Trojice.   Vnútorný život Boha, najmä jeho personálna trojjedinosť, sú neprístupné prirodzenému poznaniu človeka. Svätý Duch vo Svätom Písme predstavuje zjavujúcu sa Božiu silu. Avšak jeho pôsobenie necháva jeho vlastnú osobu,…
Čítať viac