GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Nedeľa o márnotratnom synovi

A keď bol ešte ďaleko, uvidel ho jeho otec, zľutoval sa nad ním, pribehol, padol mu okolo krku a pobozkal ho .“ Radosťou a nádejou tohto podobenstva pre nás je, že podľa Ježiša Otec, ktorý neustále hľadí na nás, vidí každé naše srdce a vždy prichádza prvý v ústrety , aby bol úprimný, veľkorysý, silno nás objať.

Otec neustále čaká a hľadá svojho syna, inak je ťažké vysvetliť prečo, „ keď bol ešte ďaleko, jeho otec ho uvidel a milosrdne pribehol, hodil sa mu okolo krku a pobozkal ho “. Otcovu reakciu vystihuje slovo „milosrdný“ (gr. Ἐσπλαγχνίσθη / esplanhnisti – pasívny stav 3. osoby jednotného čísla poukazuje na Boha ako predmet konania; Lukáš toto slovo používa ešte dvakrát ), čo znamená najvyšší stupeň empatie a solidarity s inou osobou. Tak „čakal“ na svojho syna, že sa mu ako mladík rozbehol v ústrety, vrhol sa mu okolo krku, pobozkal a jedným „dychom“ prikázal sluhom: „Prineste najlepšie oblečenie, oblečte ho, dajte mu prsteň na ruku a sandále na nohy.  A priveďte sem vykŕmené teľa, zabite ho a poďme sa radovať . Lebo môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa . Túto poslednú vetu „ pretože tento môj syn bol mŕtvy a živý, bol stratený a nájdený “ zopakuje otec znova, keď sa najstarší syn nebude chcieť  radovať z návratu svojho mladšieho brata, zdôrazňujúc podstatu návrat: bol mŕtvy od hriechu a vrátil sa živý do života hodného syna. Zomrel potom, čo opustil svojho otca a odišiel do  vzdialenej krajiny, a bol nájdený a ožil, keď sa vrátil do domu svojho otca.

Boh, ktorý veľa vidí a pozerá sa na nás úplne inými očami. Miluje mladšieho aj staršieho, teda aj tých, ktorí odchádzajú otvorene a vzdorovito (na východe žiadať otca o dočasný statok pre jeho život znamenalo priať mu smrť), aj tých, ktorí sú mu fyzicky blízki, no srdcom sa odcudzujú a sú vzdialený. A otec len miluje, čaká, pozerá a detinsky sa mu hádže okolo krku.

Moderná Cirkev má veľmi dôležitú úlohu – byť živým svedkom nevýslovnej Božej lásky, ktorá sa prejavuje v obeti Ježiša na kríži. Takto „ hlásame Krista ukrižovaného “ , „ ktorý nás miloval a svojou krvou nás zmyl z našich hriechov “ , pretože       „ Boh ukazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici “ . Svet zmrzačený nezmyselným konaním hriechu potrebuje počuť slová radostnej zvesti, nielen výčitky a moralizovanie, ktoré nedávajú silu robiť to, po čom volajú.

spracoval : o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *