GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Štvrtá nedeľa po ZSD

„Stotník mu (Ježišovi)odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie“…. Postačuje skutočne iba SLOVO a všetci môžeme zakúsiť túto jeho dokonalosť, dobrotu a lásku. Preto prosme o dôveru, o odvahu. Aby sme…
Čítať viac