GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

II. Pôstna nedeľa

             O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome,  a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria.  A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ …..

             Albert Schweitzer, teológ, misionár, svetoznámy lekár, hudobník, zasvätil svoj život službe chorým. Vyzýval všetkých ľudí: „Otvorte oči a hľadajte, kde nejaký človek trocha potrebuje čas, trocha srdečnosti, trocha súcitu, trocha vašej spoločnosti, trocha ľudskej práce… Hľadaj, či nenájdeš možnosť využiť svoje spoločenstvo.“ Nosiči ochrnutého museli mať veľkú vieru v Boha, že dokázali prísť s chorým k Ježišovi cez všetky prekážky… To je pole aj pre náš apoštolát, aby sme si jeden druhému pomáhali nielen v tých ľudských každodenných potrebách, ale ich aj privádzali k Božej pravde, ku Kristovi a ma odvahu prekonať aj všetky prekážky, ktoré nám stoja na tejto ceste.

 PaedDr. F.Dancák

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *