GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

ŽIVOT FARNOSTI

Narodenie Ježiša Krista

Sneh sa trbliece v jase slnka a mráz preniká do špiku kostí, prípravy na sviatky Narodenia Pána Ježiša už tiež začínajú nadobúdať konkrétne podoby, vianočná výzdoba, ruch na uliciach, darčeky… Chvíľu postoj a otvor svoje srdce, aby ťa naplnila táto zvesť evanjelia, aby…
Čítať viac

Požehnanie darovaných obrazov do chrámu

Dňa 12. októbra 2014 sa v Gréckokatolíckom chráme  konala slávnostná Archijerejská svätá liturgia  pri príležitosti požehnania darovaných obrazov do chrámu. Obrazy  namaľoval a venoval Ing. Dušan Ivančo.  Svätú liturgiu slávil košický eparcha vladyka  Milan Chautur. Svätá liturgia sa začala príhovorom starostky obce : „Preosvietený…
Čítať viac