GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

26. nedeľa po ZSD

Pápež František ustanovil nedeľu Božieho slova

 

Pápež František v tomto týždni rozhodol, že biskup maltskej diecézy Gozo Mons. Maria Grech sa stane generálnym prosekretára Synody biskupov, pričom jej generálnym sekretárom ostane aj naďalej kardinál Lorenzo Baldisseri. Jeho mandát bude ukončený v septembri 2020 dosiahnutím veku 80 rokov. 62-ročný Mons. Grech bol na kňaza vysvätený v roku 1984 a v roku 2005 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za biskupa diecézy Gozo. Pontifik ho poveril aj naďalej spravovať diecézu Gozo vo funkcii apoštolského administrátora, a to až do doby, keď bude vymenovaný nový biskup.

V tomto týždni na deň 30. septembra pripadlo výročie 1 600 rokov od smrti sv. Hieronyma, učiteľa Cirkvi, ktorý je autorom prekladu Svätého písma do latinčiny, známeho ako Vulgáta. Tento populárny svätec zomrel v roku 420 v Betleheme. A práve v tento deň podpísal pápež František svoj najnovší apoštolský list vo forme motu proprio s latinským názvom Aperuit illis, ktorý sa začína citátom z 24. kapitoly Lukášovho evanjelia: „Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“. Dňom promulgácie listu sa začal jubilejný rok osláv svätcovej smrti, pričom hlavným zmyslom vydania dokumentu je ustanovenie tzv. nedele Božieho slova, ktorá sa na základe pápežovho rozhodnutia bude v celej Katolíckej cirkvi sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“.

O nevyhnutnosti zriadenia zvláštnej nedele venovanej Božiemu slovu písal Svätý otec už v závere Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva, a to vo svojom apoštolskom liste Misericordia et misera, kde v článku 7 vyzval uvažovať nad „jednou nedeľou, kompletne venovanou Božiemu slovu, aby sme chápali nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z tohto trvalého dialógu Boha s jeho ľudom.“ Vo svojom najnovšom dokumente doslova píše, že „venovať jednu nedeľu liturgického roka zvlášť Božiemu slovu značí predovšetkým oživiť v Cirkvi toto gesto Zmŕtvychvstalého, ktorým pre nás otvára poklady svojho Slova, aby sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva.“

Termín nedele Božieho slova bude časovo spadať do záveru mesiaca január, kedy sa už niekoľko rokov slávi aj tzv. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. „Nejde len o časovú zhodu,“ napísal František a pokračoval: „slávenie nedele Božieho slova má ekumenický význam, pretože Sväté písmo ukazuje tým, ktorí ho počúvajú, cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty.“ Vo svojom apoštolskom liste pápež pripomína, že tematike Božieho slova pre život Cirkvi bol venovaný aj samostatný koncilový dokument, a to dogmatická konštitúcia Dei verbum. Téme sa venoval aj jeho predchodca Benedikt XVI. svojou posynodálnou apoštolskou exhortáciou Verbum Domini, ktorú podpísal v roku 2010, tiež v deň spomienky na sv. Hieronyma. Pripomeňme, že rozsiahly dokument zameraný výlučne na tohto svätca napísal aj pápež Benedikt XV. Išlo o dnes už skoro zabudnutú encykliku s názvom Spiritus paraclitus podpísanú 15. septembra 1920. Samostatnú encykliku o problematike štúdia Svätého písma s názvom Providentissimus Deus publikoval v roku 1893 pápež Lev XIII. Pri príležitosti 50. výročia jej vydania, v roku 1943, publikoval pápež Pius XII. svoju vlastnú encykliku s názvom Divino afflante Spiritu, ktorá je zameraná na biblické štúdiá.

Na najnovší dokument pápeža Františka reagoval už krátko po jeho zverejnení americký kardinál Daniel N. DiNardo, ktorý stojí v čele arcidiecézy Galveston-Houston. V stanovisku, ktoré zverejnila na svojich webových stránkach Konferencia biskupov USA, uvítal Františkovo rozhodnutie a vyjadril nádej, že povzbudí veriacich k poznávaniu Boha prostredníctvom čítania a štúdia Biblie. Kardinál napísal, že Svätý otec „nám umožňuje pripomenúť si, že práve prostredníctvom Božieho slova stretávame jeho autora a učíme sa o tom, že milosrdná láska Otcova nás, jeho deti, pozýva žiť v láske.“

V ten istý deň, keď bolo publikované nové motu proprio pápeža Františka, oznámila Nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI. verejnosti mená dvoch laureátov tohtoročnej Ratzingerovej ceny, ktorá sa bude udeľovať 9. novembra. Stali sa nimi kanadský politický a morálny filozof, profesor Charles Taylor a biblický exegéta profesor Paul Béré, jezuita z Burkiny Faso. Na prezentácii mien laureátov 9. ročníka tejto prestížnej ceny v Tlačovom stredisku Svätej stolice vystúpil spolu s predsedom správnej rady Ratzingerovej nadácie pátrom Federicom Lombardim aj kardinál Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru a člen Vedeckého výboru nadácie. Kandidátov na ocenenie navrhol pápežovi Františkovi päťčlenný Vedecký výbor. O schválení navrhnutých laureátov rozhodol sám pontifik. Cenu laureátom osobne odovzdá taktiež osobne František. S uvedenými dvoma osobnosťami dosiahne celkový počet laureátov Ratzingerovej ceny číslo 20. Pochádzajú dohromady zo 14 krajín a 4 rôznych kontinentov.

K 26. nedeli vydali slovenskí katolícki biskupi Pastiersky list k Roku Božieho slova, ktorý je treba prečítať pri bohoslužbách v túto nedeľu.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *