GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

SČÍTANIE ĽUDÍ – vladyka MILAN

SČÍTANIE ĽUDÍ.
Je na nás, aký signál vyšleme svetu o Slovensku na základe štatistík urobených pri sčítaní ľudí. Z Česka už málokto zmyje nálepku ateistický štát a o Slovensku sa tiež môže zanedlho začať šíriť čokoľvek na základe čísiel – či už sa z nás stane novopohanský štát, alebo liberálny, či sekularizovaný. Od tejto „nálepky“ je veľmi závislé aj to, ako sa bude pristupovať k hodnotám, ktoré vždy tvorili našu národnú identitu – tú ktorá sa žiaľ v mnohých krajinách Európy už veľmi vytráca. Kto dnes povie o Francúzku, či o krajinách západnej Európy to, že sú to kresťanské krajiny, keď už v mnohých regiónoch cítiť viac mohamedánsku kultúru, než kresťanskú…? A samozrejme, že od toho je závislá aj atmosféra medzi ľuďmi v samotnej krajine, ktorá je dnes poznamenaná skôr nejasnosťou v postojoch mnohých jednotlivcov. Človek nie je ktosi, kto je bez koreňov, ale ak sa korene predkov pretnú v istých historických situáciách, tak vzniká vnútorný zmätok, z ktorého ťažia tí, ktorí si sebecký posilnia svoje pizície na úkor domáceho obyvateľstva. A bude to na úkor toho, čo tu žili ľudia už pred stáročiami a my sami priam „genetický“ máme v sebe zakomponované tie isté túžby vyplývajúce z kresťanského spôsobu života. Stojíme teda pred vážnym rozhodnutím, ktoré bude znamenať pre budúce generácie na Slovensku buď požehnanie, alebo prekliatie, nakoľko my svojím prístupom zadefinujeme sled udalostí pre svoje deti. Vieme dobre, aký je dnes boj o človeka v zmysle, že je to muž, alebo žena; ale tiež vieme dobre, ako veľmi ktosi chce zmeniť definíciu rodiny s otcom, mamou a dieťaťom – či už je to gender ideológia, alebo lgbti, ale aj iné tendencie, ktoré chcú zmeniť charakter našej spoločnosti. Ak niekomu záleží ešte na jasnom postoji k životu človeka od jeho počatia až po prirodzenú smrť, tak je to kresťanstvo, ktoré berie vážne princípy dané Bohom. Preto ma veľmi prekvapili včerajšie /11.1.21/ pesimistické komentáre v našom rádiu Lumen o tom, ako asi dopadne sčítanie ľudí, ktoré bude na Slovensku od 15.2.2021. Tu nejde len o spoločenskú vizitku, lež aj o práva a istoty tých ľudí, ktorým ešte záleží na krste dieťaťa, či na cirkevnom sobáši, alebo pohrebe s kňazom. No záleží predovšetkým na tom, ako budú vychovávané ich detí a kto bude zodpovedne vytvárať kultúrne, politické i spoločenské prostredie pre život v našej krajine. Myslím, že už dnes máme dosť tohto chaosu, ktorý vyplýva z neusporiadanosti základných postojov človeka voči človeku a neustáleho hľadania chýb a nepriateľstiev u iných.
Treba sa nám znova vrátiť k základnému kresťanskému postoju, ktorý nám ohlasoval Kristus svojím hlavným prikázaním: „Milovať budeš Pána, Boha svojho, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a blížneho svojho, ako seba samého!“ /Lk10,27/.
+Milan
„SLÁVA ISUSU CHRISTU!“

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *