GRÉCKOKATOLÍCKA  CIRKEV ZALUŽICE

Rok 1979-2020

Matrika pokrstených a zosobášených v rokoch 1979 – 2020.

1979

Krst

 1. Marián Hreňko
 2. Pavla  Argalášová

Pohreb

 1. Margita Danieluková
 2. Ján Dzurjo
 3. Mária Dzuracká
 4. Mária Mrázová
 5. Mária Kuchtová

—————————————————–

1980

Krst

 1. Martin Karbovanec
 2. Eduard Čarnej
 3. Adriana Šepeľaková

Pohreb

 1. Anna Berešová
 2. Margita Hoľanová
 3. Ján Kereštan

——————————————————

1981

Krst

 1. Katarína Capiková

Sobáš

 1. Ján Vineler a Anna Gajdová

Pohreb

 1. Juraj Sudzina
 2. Alžbeta Stanková

——————————————————

1982

Pohreb

 1. Ján Bereš
 2. Mária lukáčová
 3. Anna Jozefová
 4. Juraj Leňo
 5. Juraj Basanda

——————————————————

1983

Pohreb

 1. Pavol Kaňuch
 2. Mária Sziladiová
 3. Ľudoví Fedor
 4. ichal Ihnát

—————————————————–

1984

Pohreb

 1. Michal Gergeľ
 2. Pavol Marcinčák
 3. Ján Sabadoš
 4. Juraj Šepeľák
 5. Mária Šepeľaková

—————————————————–

1985

Krst

 1. Lúcia Šepeľaková

Pohreb

 1. Štefan Seman
 2. Michal Ivan
 3. Anna Ondriková
 4. Katarína Capiková
 5. Rozália Holubiková
 6. Michal Kločanko
 7. Anna Porubenská
 8. Ján Kačur

—————————————————-

1986

Krst

 1. Juraj Čarný
 2. Michal Kušer

Sobáš

 1. Dušan Oláh a Monika Dzurjová

Pohreb

 1. Mária Šimková
 2. Juraj Šepeľák

——————————————————

1987

Krst

 1. Veronika Lajčiaková
 2. Livia Marcinčaková

Pohreb

 1. Anna Šepeľaková
 2. Štefan Skus
 3. Michal Vasiľ

—————————————————-

1988

Sobáš

 1. Ľubomír Kurej a Gabriela Hoľanová

Pohreb

 1. Mária Gajdošová
 2. Anna Balažová
 3. Andrej Šepeľák
 4. Andrej Puľak
 5. Anna Budišová
 6. Mária Lelčiková
 7. Michal Kanco
 8. Michal Šafin
 9. Anna Čarna
 10. Mária Senková

——————————————————

1989

Krst

 1. Pavol Gavaj
 2. Romana Kurejová
 3. Martin Velčík
 4. Michal Brič
 5. Ivan Varmoďa

Sobáš

 1. Ján Varmoďa a Emilia Hricová

Pohreb

 1. Mikuláš Kecuk
 2. Rozália Rimková
 3. Mária Berešová
 4. Michal Holubovský
 5. Rozália Figľarová
 6. Anna Balažová
 7. Michal Sudzina
 8. Ján Rosol
 9. Mária Skusová

——————————————————

1990

Krst

 1. Marián Dorič

Sobáš

 1. Vladimír Jelč a Iveta Mitrová
 2. Milan Čeklej a Jana Fedorová

Pohreb

 1. Rozália Petrašková
 2. Alžbeta Berešová
 3. Michal Valiga
 4. Ján Ivančo
 5. Juraj Mondok
 6. Anna Kušnirová
 7. Anna Gubiková
 8. Mária Mondoková
 9. Anna Berešová

——————————————————

1991

Krst

 1. Alena Rimková
 2. Filip Kušer
 3. Tomáš Čeklej
 4. Lukáš Ondráček

Sobáš

 1. Kurpita Ján a Jarmila Mošková
 2. Ján Bodnár a Lýdia Belejová

Pohreb

 1. Anna Kaňuchová
 2. Mária Hricová
 3. Meri Valigová
 4. Michal Hric
 5. Mária Guliková
 6. František Babinec
 7. Zuzana Palovčiková

——————————————————

1992

Krst

 1. Anna Čárna
 2. Monika Čárna
 3. Martina Marcinčaková
 4. Ján Bodnár
 5. Svetlana Porostovská

Sobáš

 1. Jozef Mitro a Lenka Sakmarová
 2. Martin Staruch a Iveta Nemethová
 3. Ľuboš Čuchran a Adriana Marcinčaková

Pohreb

 1. Mária Holubovská
 2. Mária Hališčaková
 3. Pavol Varga
 4. Ján Mikula
 5. Štefan Hric
 6. Mikuláš Matvičík
 7. Ján Gazdočko
 8. Ján Karbovanec
 9. Július Hoľan
 10. Michal Dorič

——————————————————-

1993

Krst

 1. Veroniká Mitrová
 2. Karin Velčiková/E 2002/

Pohreb

 1. Anna Kecuková
 2. Anna Kožušková
 3. Ladislav Hapak
 4. Zuzana Valigová
 5. Karol Klacik
 6. Mária Karbovancová
 7. Michal Gajdoš

——————————————————

1994

Krst

 1. Radoslava Čeklejová
 2. Veronika čeklejová
 3. Andrea Dzurjová/E 2004/
 4. Miroslav Džad/E 2004/
 5. Daniela Mitrová

Sobáš

 1. Štefan Václav a Jana Petrašková
 2. Marián Latta a Lívia Babiková

Pohreb

 1. Rozália Jasemová
 2. Ján Kolibaš
 3. Mária Farkašová
 4. Andrej Popovič
 5. Michal Koník
 6. Barbora Oprišková
 7. Anna Horvathová
 8. Ján Šepeľák
 9. Juraj Szilagyi
 10. Michal Libovič

——————————————————

1995

Krst

 1. Michaela Ondráčková
 2. Martin Rimko
 3. Marek Jalč/E 2005/

Sobáš

 1. Marek Putko a Lívia Vasiľová
 2. Vladimír Vodhánel a Ingrid Vasiľová

Pohreb

 1. Juraj Fedor
 2. Anna Rovňáková
 3. Zuzana Berešová
 4. Anna Kokolusová
 5. Mária Žobráková
 6. Anna Bolárova
 7. Zuzana Sopková
 8. Cyril Valiga
 9. Mária Vargová

——————————————————-

1996

Krst

 1. Michal Džad
 2. Vladimír Vodhánej

Sobáš

 1. Vladimír Kereštan a Slávka Molnárová

Pohreb

 1. Michal Leňo
 2. Anna semanová
 3. Anna Koncová
 4. Alžbeta Džvirková
 5. Zuzana Kosegyová
 6. Anna Balažková
 7. Mária Kancová

—————————————————–

1997

Krst

 1. Diana Švajková
 2. Andrea Kereštanová

Sobáš

 1. Marián Čeklej a Adriana Šimková

Pohreb

 1. Alžbeta Stariaková
 2. Mária Leňová
 3. Michal Opriška
 4. Ján Karbovanec
 5. Ján Mikula
 6. Zuzana Fraitová
 7. Anna Kusa
 8. Jozef Riteš

—————————————————–

1998

Krst

 1. Simona Stuľaková

Sobáš

 1. Danjel Galajda a Renáta Horvathová
 2. Michal Belenec a Darina Vetrecinová

Pohreb

 1. Ján Motyčka
 2. Ján Mišovčík
 3. Milan Dzurjo
 4. Ignác Rimko
 5. Michal Čižmár
 6. Eduard ….

——————————————————

1999

Krst

 1. Katarína Kereštanová

Sobáš

 1. Marián Hudák a Zuzana Ferencová

Pohreb

 1. Anna Leňová
 2. Vojtech Chromý
 3. Anna Šepeľaková
 4. Mária Gavulová
 5. Pavol Sudzina
 6. Mária Vasiľová

——————————————————

2000

Krst

 1. Dávid Rimko
 2. Slávka Jalčová
 3. Michaela Gazdočková
Sobáš
 1. Marek Tita – Ivana Biharyová
Pohreb
 1. Anna Porostovská
 2. Ján Majerník
 3. Michal Gubik
 4. Mikuláš Mikula
 5. Mária Kalajová
 6. Helena Padová
 7. Pavol Kavka
2001
Krst
 1. Mária Vasiľová
 2. Samuel Stuľák
Sobáš
Pohreb
 1. Ján Džvirka
 2. Juraj kokolus
 3. Štefan Varga
 4. Alexander Varga
 5. Ema Čižmárová
 6. Milán Capík
 7. Anna Vargová
 8. Anna Kačurová
2002
Krst
 1. Patrik Hoľan
Sobáš
Pohreb
 1. Juraj Pirč
 2. Michal Belej
 3. Mária Valigová
 4. Zuzana Závadska
 5. Michal Rimko
 6. Elemír Hoľan
 7. Dušan Porostovský
 8. Ján Freit
 9. Alžbeta Buriková
 10. Miloslav Mikula
2003
Krst
 1. Krst Kristína Stuľaková
 2. Liliana Čeklejová
Sobáš
 1. Roberto Ulcigrai – Alena Čarna
 2. Mgr. Vladimír Olšiak – Silvia Sopková
Pohreb
 1. Anna Borzová
 2. Ján Vasiľ
 3. Anna Vatrtová
 4. Pavol Vasiľov
 5. Ján Starjak
 6. Alžbeta Pejová
 7. Pavol Fencik
 8. Ján Valiga
 9. Anna Matwicziková
 10. Michal Jasem
 11. Anna Džupinová
 12. Milan Čeklej
2004
Krst
 1. Ondrej Olšiak
 2. Nina Ferencová
 3. Nicole Foltýnová
Sobáš
 1. Dušan Klinga – Mária Kočišová
Pohreb
 1. Ján Vasiľ
 2. Ľudovít Rimko
 3. Michal Hacio
 4. Mária Berešová
 5. Ing. Bartolomej Porubenský
 6. Ružena Tancošová
 7. Kamila Tarbajová
 8. Emília Kušnírová
 9. Anna Gajdová
 10. Jozef Kuchár
2005
Krst
 1. Henrieta Tomášová
 2. EmmaMária Klingová
 3. Erik Bakalár
 4. Nela Murgová
 5. Veronika Hoľanová
 6. Daniel-Jaroslav Kokolus
 7. Tomáš Mariňák
 8. Ema Vallová
 9. Monika Rimková
Sobáš
Pohreb
 1. Anna Doričová
 2. Ján Gajda
 3. Milan Chromy
 4. Zuzana Marchevská
2006
Krst
 1. Christopher Fekete
 2. Nina Bodnárová
 3. Sófia Ferencová
 4. Tamara Boržíková
Sobáš
 1. Ivan Boržík – Zuzana Demská
 2. Benjamín Šimko – Ing. Lenka Jarošová
Pohreb
 1. Miloš Varga
 2. Mária Gavajová
 3. Mária Coganová
 4. Mária Motyčková
 5. Martin Belas
 6. Mária Mihoková
 7. Alžbeta Kušnírová
 8. Juraj Dzvoník
 9. Anna Chromá
 10. Alžbeta Vasiľová
2007
Krst
 1. Václav Dorič – dodatočný zápis
 2. Kristián Jacko
 3. Peter Mariňák
 4. Jakub Mariňák
 5. Dominik Serenči
 6. Sarah Ujheľská
 7. Nela Šimková
 8. Laura Hoľanová
Sobáš
Pohreb
 1. Mária Koniková
 2. Alžbeta Rosolová
 3. Mária Berešová
 4. Gabriel Basanda
 5. Michal Šabák
 6. Ján Chvostač
 7. Juraj Velčik
2008
Krst
 1. Viktória Doričová
 2. Diana Medviďová
 3. Alex Sabo
Sobáš
Pohreb
 1. Markéta Karšňaková
 2. Anna Jakubiková
 3. Jozef Mitro
 4. Ján Bajužik
 5. Michal Šimko
 6. Ružena Žobraková
 7. Mária Matwicziková
 8. Ján Pirč
 9. Kristína Apjarová
2009
Krst
 1. Marko Kóbori
 2. Jana Pituková
 3. Lucas Palčik
 4. Tereza Ilona Dudičová
 5. Alexandra Scherbinová
 6. Petra Sekáčová
 7. Kristián Kučmaš
 8. Peter Škunda – prijatý do cirkvi
 9. Vladimír Paulo
 10. Patrik Valach
 11. Adrián Maľar
 12. Vanesa Nehajová
Sobáš
 1. Lubr Kóbori – Anna Macková
 2. Peter Valach – Lenka Pirčová
 3. Marek Sabo – Lúcia Kohaniová
 4. František Palčik – Mária Palšáková
 5. Ján Jenčík – Martina Gajdová
Pohreb
 1. Anna Savková
 2. Emil Vasiľ
 3. Marián Horváth
 4. Mária Gavulová
 5. Anton Šepeľák
 6. Michal Mihok
 7. Mária Pirčová
 8. Jaroslav Kušnír
2010
Krst
 1. Danjel Sabovčík
 2. Goran Kulik
 3. Peter Mikula
 4. Michelle Majerová
 5. Sarah Majerová
 6. Vanesa Petrášová
 7. Zuzana Uchaľová
 8. Anna Uchaľová
 9. Michal Boško
 10. Pavol Birčák
 11. Lenka Kančiová
 12. Xénia Šlosarčiková
 13. Max Šlosarčík
Sobáš
 1. Michal Dudič Ing. – Tereza Mrázová MUDr.
Pohreb
 1. Anna Čarna
 2. Zuzana Vasiľová
 3. Milan Porostovský
 4. Helena Kereštanová
 5. Anna Hurová
 6. Anna Vojniková
 7. Ľudovít Džupina
 8. Ladislav Sopko
 9. Ján Krajňak
 10. Michal Husar
 11. Júlia Fedorová
 12. František Dorič
 13. Radoslav Michalko
 14. anna Šepeľaková
 15. František Činčár

2011

Krst

 1. Rita Kolesárová, E-2011
 2. Miroslav Rastislav Urban
 3. Katarína Jenčíková

Sobáš

Pohreb

 1. Jozef Sidun
 2. Ludevít Chromý
 3. František Mihok
 4. Ivan Čukalovský
 5. Anna Kuzmová
 6. Anton Šepeľák
2012
Krst
 1. Ella Mária Lancko
 2. Juraj Čarný
 3. Maxim Šatník
 4. Michal Šimon Dudič
Sobáš
 1. Martin Petráš a Andrea Majerová
 2. Pavol Argaláš a Anna Pirčová
Pohreb
 1. Kvetoslava Figľarová
 2. Alžbeta Gregová
 3. Zoltán Žobrák
 4. Anna Balažová
 5. Anna Vasiľová
 6. Michal Šafin ml.
 7. František Ranič
 8. Anna Ilkaničová
 9. Mária Čechová
2013
Krst
 1. Gabriel Paulina
 2. Michal Procházka , E-2013
 3. Filip Šimko
 4. René Kolesár
 5. Filip peter Hričina
 6. Emily Kaťuchová
 7. René Hubler
 8. Eden Leon Bigiarini
 9. Timothy Martin Petráš
 10. Lota Lujza Urbanová
 11. Alex Szabo
 12. Nikola Šotkovská
 13. Tatiana Banová
 14. Miroslav Bano
 15. Ivana Onderová
 16. Maroš Hurajt
Sobáš
 1. Ing. Michal Kozák a Ing. Arch. Michala Bašová
 2. Gabriel Michal Paulina – Alžbeta Girmanová
Pohreb
 1. Juraj Fedor
 2. Alena Hoľanová
 3. Július Vojník
 4. Anna Kalajová
2014
Krst
 1. Alexander Banom
 2. Christine Harman
 3. Jakub Bojkun
 4. Matúš Senič
 5. Jakub Senič
 6. Dominika Smutná-Dragúňová
 7. Yasminka Hesham Saleh
 8. Mia Mikulová
 9. Peter Vasiľ
 10. Hana Kuševová
 11. Marco Hacio
 12. Veronika Štovková
 13. Matej Vasiľ
 14. Simon Kandráč
Sobáš
 1. Ing. Peter Baláž a Ing. Zuzana Krajňáková
 2. Ing. Ján Vasiľ a Ing. Ivana Pálešová PhD.
 3. Jaroslav Vasiľ a Veronika Gondová
Pohreb
 1. Mária Haciová
 2. Ján Timočko
 3. Kvetoslava Gazdočková
 4. Ignác Trembuľák
 5. Anna Berešová – Gubíková
 6. Anna Čižmárová
 7. Marta Fedorová

2015

Krst
 1. Veronika Cholewová
 2. Lillien Kušnírová
 3. Juraj Bogdaník
 4. Jakub Fic
 5. Patrik Piruch
 6. Nina Boldišová
 7. Alexandra Hreňková
 8. Oliver Dobranský
 9. Alexander Ján Dudič
 10. Ondrej Hričina
 11. Michael Sabolčík
 12. Oleg Soročina
 13. Mustafa Patrik Atak
 14. Sebastián Sloboda
 15. Dorota Takáčová
Sobáš
 1. Bc. Marián Ondo a Mgr. Veronika Cholewová
 2. Ing. Marián Dorič a Mgr. Katarína Novotná
Pohreb
 1. Jiři Čižmár
 2. Anna Vankuličová
 3. Miloš Kušnír
 4. Milan Kukrák
 5. Ján Fedor
 6. Mária Kuchárová r. Kučerová

2016

Krst

 1. René David
 2. Ellie Šimková
 3. Matej Fic
 4. Viktória Špilková
 5. Michal Farkašovský
 6. Martin Pajtaš
 7. Mathias Jakub
 8. Michaela Gavulová
 9. Michaela Onderová

Sobáš

Pohreb

 1. Anna Davidová r. Gulová
 2. Ing. Eduard Vasiľ
 3. Pavol Gavaj
 4. Mária Činčárová
 5. Mária Čukalovská
 6. Milan Banom
 7. Kvetoslava Hoľanová

2017

Krst

 1. Juraj Štovka
 2. Ján Sejna
 3. Tamina-Mária Puľaková
 4. Milan Hreha
 5. Timotej Soročina
 6. Peter Onder
 7. Ema Kuševová
 8. Mathias Kmec
 9. Bianka Gazdočková
 10. Juraj Varga
 11. Kristína Ondrejová
 12. Katarína Vasiľová
 13. Liana Gajdošová
 14. Juraj Šabak
 15. Richard Čuchran
 16. Šimon Senič
 17. Zara Toder

Sobáš

 1. Milan Hreha a Veronika Smrigová
 2. Dominik Plutko a Karin Velčíková

Pohreb

 1. Václav Čárny
 2. Mária Mikulová r. Čižmárová
 3. Mária Kizivatová
 4. Zuzana Vasiľová
 5. Cyril Motyčka
 6. Mária Berešová r. Krivá

2018

Krst

 1. Hugo Dorič
 2. Peter Klacik
 3. Richard Pavliščák
 4. Matúš Kaľnanín
 5. Vanesa Kosťová
 6. Amelia Anna Gliganič
 7. Nicolas Sloboda
 8. Olivia Mackenzie Hreňo
 9. Andrej Bano
 10. Silvia Jurcka

Sobáš

 1. Pavol Moroz a Nikola Pinkošová
 2. Matúš Švitký a Veronika Mitrová
 3. Miloš Dolinič a Katarína Vasiľová

Pohreb

 1.  Anna Sabadošová
 2. Milan Bereš
 3. Michal Novák
 4. Ľudmila Doričová r. Gulová
 5. Oľga Morozová r. Fenčíková

2019

Krst

 1. Richard Getlik
 2. Andrea Seňková
 3. Liliana Švitká
 4. Marko Hamorský
 5. Hugo Pham Dinh
 6. Oliver Koščák
 7. Rita Osif
 8. Matej Onder
 9. Viktoria Farkašová
 10. Jakub Gaľatko

Sobáš

 1. Slavomír Bali-Jenčík (Hura) a Jana Hrušková

Pohreb

 1. Michal Šafin
 2. Zuzana Markovičová
 3. Mária Babiková
 4. Rozália Belasová
 5. Milena Žofčáková
 6. Pavol Senič
 7. Ján Kosegi

2020

Krst

 1. Alex Kmec
 2. Natália Kolesárová
 3. Emma Kurejová
 4. Samuel Špirko
 5. Silvio Miško
 6. Jakub Varga
 7. Gabriela Kosťová
 8. Slavena Gombošová
 9. Dominik Tancoš
 10. Nina Viera Šoltésová
 11. Zdenko Čičák
 12. Veronika Bojkunová
 13. Alice Nováková
 14. Adam Janičina

Sobáš

 1. Marek Šoltés a Viera Chvostáčová
 2. Vladimír Varga a Katarína Hančovská
 3. MUDr. Martin Homrok a MUDr. Radka Bajužiková
 4. Bc. Lukáš Čuchran a Barbora Oreščáková
 5. Lukaš Woska a Ing. Kamila Olahová

Pohreb

 1. Cyril Vasiľ
 2. Albína Šepeľaková
 3. Anna Sekletárová
 4. Anna Sabová
 5. Magdaléna Sopková
 6. Ing. Štefan Varga
 7. Anna Marcinčáková
 8. Anna Husárová

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *