GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

III. Pôstna nedeľa – Krížupoklonná

Fatimské posolstvo – Výzva k obeti !

Posolstvo nás žiada, aby sme zo všetkého, čo máme, prinášali Bohu obetu: „Zo všetkého toho, čo môžete, prinášajte obeť na zmierenie za hriechy, ktorými je On urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov“ (slová anjela). Môžu to byť obete dobier duchovných, intelektuálnych, mravných, telesných a hmotných. Podľa momentálnej situácie budeme mať príležitosť obetovať raz toto a inokedy ono. To, na čom záleží, je byť ochotný využívať príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú; obzvlášť máme byť ochotní obetovať sa, keď to vyžaduje plnenie našich povinností voči Bohu, našim blížnym a nám samým. A ešte viac, ak táto obeť je nevyhnutná na to, aby sme neprestúpil žiadne z prikázaní Božieho zákona; vtedy obeť, ktorú si máme uložiť, je povinná, pretože sme povinní obetovať sa, keď je to potrebné na to, aby sme nehrešili. Je to požiadavka, na ktorom závisí naša večná spása. Tak nám to hovorí Ježiš Kristus v evanjeliu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, deň čo deň berie na seba svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto svoj život pre mňa stratí, zachráni si ho. Veď čo osoží človeku, keď získa celý svet, ale sám seba stratil alebo poškodil? „(Lk 9,23-25). Z toho, čo nám tu Pán hovorí, môžeme vidieť, že máme byť pripravení skôr položiť svoj život ako spáchať jediný ťažký hriech, ktorým môžeme stratiť večný život. To isté teda tým skôr platí, ak zachovanie Božieho zákona vyžaduje od nás vnútorné obete a obeť vlastného života. Zrieknutie sa všetkého, čo nás môže viesť k hriechu, je cesta k spáse. Preto nám Pán hovorí: „Kto by chcel život zachrániť, stratí ho“, čiže ten, kto bude chcieť uspokojiť vlastné nezriadené žiadosti, nasledovať hriešny život a kráčať po širokej ceste hriechu, bez toho aby sa kajal a napravil, stratí večný život. A ako sa nepýta s Ježišom Kristom: „Veď čo osoží človeku, keď získa celý svet, ale sám seba zahubí?“Ak chceme naplniť tieto Ježišove slová, v prvom rade musíme byť pripravení niesť svoj kríž a zároveň byť pripravení aj na neprijatie, výsmech, alebo aj potupenie. Sami vidíme koľko kresťanov v dnešnej dobe musí opustiť svoj domov, alebo položiť život za vieru. Hlásiť sa ku krížu totiž znamená rátať aj s touto možnosťou.

o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *