GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

II. Pôstna nedeľa

O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome,  a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria.  A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ …..

V Krakowe na Grodzkej ulici je protestantský kostol sv. Martina. Nad jeho vchodom na portáli je veľavravný nápis: „Nadarmo žije, kto nikomu nepomáha.“ Kresťanstvo je náboženstvom, ktoré má každému pomáhať: jednému dobrou radou, druhému statočnou prácou, tretiemu úprimnou modlitbou… Všimníme si tých štyroch, ktorí priniesli chorého k Ježišovi, aby ho uzdravil. „Keď Ježiš videl ich vieru“, uzdravil nešťastného. Služba chorým, nešťastným, opusteným – to nie je iba záležitosť lekárov a zdravotných sestier. To môže a má urobiť každý z nás… Tu máme naozaj široké pole pôsobnosti… nadarmo žije, kto nikomu nepomáha!

 PaedDr. F.Dancák

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *