GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

I. Pôstna nedeľa – Nedeľa Ortodoxie

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: „Nasleduj ma!“ Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu povedal: „Čo môže byť dobré z Nazareta?“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu odpovedal: „Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Učiteľ, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Ježiš mu odpovedal: „Veríš preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto.“ Potom mu povedal: „Ozaj, ozaj, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ Jn 1, 44 – 52

Všimli ste si niekedy, ako rýchlo sa šíri vypovedané slovo? Deň po tom, ako Ján Krstiteľ verejne vyhlásil, že Ježiš je Baránok Boží, zopakoval to v súkromí dvom svojim učeníkom, čo vyvolalo úžasnú reťazovú reakciu. Ondrej a ten druhý učeník išli najprv za Ježišom overiť si Jánovo vyhlásenie. Už po jednom dni strávenom s ním boli presvedčení, že je Mesiáš (Jn 1, 38. 41). Ondrej bol taký nadšený, že o tom povedal svojmu bratovi Šimonovi. A keď sa Šimon stretol tvárou v tvár s Ježišom, začal nový život ako Peter, Skala (1, 42). Filip to zasa povedal Natanaelovi, ktorý vyhlásil Ježiša za “Božieho Syna” a “kráľa Izraela” (1,45. 49). Aká reťazová reakcia! Slovo priateľa, otvorené srdce, stretnutie s Ježišom – a Cirkev začala rásť. Neznámi rybári sa stali veľkými apoštolmi a ani oni, ani svet už neboli takí, ako dovtedy.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *