GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

35.(31.) Nedeľa po ZSD

„Keď odchádzali z Jericha, nasledovalo ho veľa ľudí.  A dvaja slepci sedeli pri ceste, a keď počuli, že Ježiš ide tadiaľ, skríkli a vraveli: Pane , syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. “.  A muži ich karhali, aby mlčali. A ešte viac kričali: „ Zmiluj sa nad nami, Pane, Syn Dávidov! “.  Ale Ježiš zastal, zavolal ich a povedal: Čo chcete, aby som vám urobil? “.  Hovoria mu: Pane, nech sa nám otvoria oči.  A Ježiš sa nad nimi zľutoval a dotkol sa ich očí , a hneď prezreli a išli za ním .

Napriek veľkým nebezpečenstvám, ktoré číhali na cestách, akými bola tá vedúca z Jericha do Jeruzalema, mnohí žobráci prosili o almužnu od pútnikov na ceste do Svätého mesta na slávenie Veľkej noci. Medzi nimi sú dvaja slepci, ktorí zázračne uznávajú Ježiša ako Mesiáša z Dávidovej línie. Táto epizóda je poslednou pred príchodom Ježiša do Jeruzalema a vytvára určitý  kontrast so správaním náboženských vodcov ľudu: slepí v Ježišovi spoznávajú Toho, o ktorom často hovoria zákonníci a farizeji a ktorého netrpezlivo očakávajú. nie sú schopní rozpoznať. Ježiš svojím obvyklým spôsobom prejavuje záujem a pozornosť sociálne odvrhnutým a sociálne zraniteľným ľuďom – ich horlivé prosby sa nestali výkrikom do prázdnoty. Po uzdravení ho slepý „nasledoval“ – v prvých troch evanjeliách je toto vyhlásenie technickým vzorcom, ktorý naznačuje postoj učeníkov. Ježišov súcit a milosrdenstvo, ktoré sa slepí nejakým spôsobom naučili, boli najväčšou motiváciou pre ich činy. Boh pozná bolesť v živote svojho ľudu, takže Ježiš neustále koná skutky lásky každému, kto k nemu volá.

o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *