GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Nedeľa po Osvietení

Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.  Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“  On odvetil: „Napísané je:
Nielen z chleba žije človek,
ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu  a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané:
Svojim anjelom dá príkaz o tebe
a vezmú ťa na ruky,
aby si si neuderil nohu o kameň.“

Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: – Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“
A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“  Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané:
– Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať
a jedine jemu budeš slúžiť.“

Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Trojnásobné pokúšanie Pána a spôsob Pánovho boja je veľmi poučný pre každého človeka. Výborný psychológ, spisovateľ Dostojevský napísal na margo evanjelia o Pánovom pokúšaní, že trojaké pokušenie stále sprevádza človeka, vlečie sa v živote človeka, v dejinách ľudstva, a to až do konca. S pokušením musí počítať každý človek. Nesmieme Ďalej zabúdať, že diabol má úžasné skúsenosti. Mladých ľudí pokúša vo sfére zmyselnosti, dospelých nabáda k pýche a starých ľudí k lakomstvu.

Kristus nám však zanechal jedinečný príklad spôsobu boja. Nijaké vyjednávanie, nijaký kompromis, ale rázne, krátko odbil diabla. A na celý ten trojnásobný boj bol jedinečne pripravený: pôstom a modlitbou. Za svojho verejného účinkovania výslovne poukázal, že niektoré diablovstvá možno premôcť len pôstom a modlitbou.

Diabol má tým viac moci, čím viac sa ľudia dobrovoľne oddávajú zlu. Kristus zvíťazil nielen nad hriechom, ale aj nad satanom. V Ježišovi aj my môžeme povedať: „Strať sa, satan!“ Diablovi zaiste neposkytneme nijaký oporný bod, keď náš život bude preniknutý vierou, ostražitosťou a svedomitým plnením našich povinností.

o. Vlastimil

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *