GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Modlitba za mier a pokoj vo svete.

Na Slovensku prebieha osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie národmi, ktoré aktuálne trpia narastajúcim násilím. Vyhlásila ho Konferencia biskupov Slovenska. Nielen o tom, prečo je táto výzva dôležitá práve v tomto čase, hovorí prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach.

„Keď som písal môjmu známemu pomocnému biskupovi do Iraku pred tromi dňami, ako by sme im mohli pomôcť, na sociálnej sieti mi odpísal: „Milý Milan, veľka vďaka. Teraz je existencia kresťanstva vo veľkom nebezpečenstve. Zničili našu existenciu. Pokračuj brat môj v modlitbe za nás, máme nádej.“ „Veríme, že modlitba má silu. Ak sa budeme modliť s vierou, Boh môže zmeniť ďalší vývoj udalostí. Len je otázne, aká je naša viera..,“ hovorí vladyka Lach. „Modlime sa za našich bratov, či už na Ukrajine, v Palestíne, či v Sýrii a v Iraku. To nie je málo. Robme to s vytrvalosťou. Boh určite vypočuje naše modlitby. Počuli ste, čo povedal môj priateľ z Iraku: Modlite sa za nás,“ zdôrazňuje prešovský pomocný biskup.

Vladyka Lach pripomína, že samotný Ježiš učeníkom nesľuboval bezstarostný život. „Povedal: „Budú vás prenasledovať,… pre moje meno.“ Prenasledovania kresťanov boli počas celej historie Cirkvi, uvádza ďalej vladyka Lach. „Nie je to mu inak ani dnes a takto to bude do konca sveta.“ Zároveň však obracia kartu na to, čo je na tom všetko pozitívne. „Ježiš hovorí: A ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Keď pred 65 rokmi prenasledovali komunisti kresťanov v bývalom Československu, dnes v Iraku a Číne, zajtra to môže byť napríklad v Taliansku. Ako mi povedal jeden kňaz, ktorí žije na Ukrajine k tamojšiemu konfliktu: Toto je vojna milionárov, ale zomierajú v nej obyčajní chlapi. Žiaľ, čo na to povedať? Modlime sa!,“ dodáva vladyka Lach.

TK KBS

Modllitba za mier a zmierenie medzi národmi

Všemohúci Bože,

voláme ťa naším Otcom, pretože veríme, že sa skláňaš k nám ako k svojim deťom.
Vieme, že túžiš po tom, aby sme na zemi žili v pokoji a v tvojej láske a posielaš nám Ducha Svätého,
aby nám dával silu prekonávať hriech a vytvárať jednotu.
Ty si darcom pokoja, preto nás láskavo vypočuj, keď ťa úpenlivo prosíme o mier a pokoj vo svete:
aby všetci ľudia pochopili,
že nik nemá právo dosahovať svoje záujmy násilím a nenávisťou,
aby kvôli sebectvu niekoľkých nemuseli mnohí utekať z vlastného domova,
aby zodpovední bránili slobodu a dôstojnosť všetkých ľudí,
aby nikto netrpel pre svoju vieru a národnosť,
aby navždy zmĺkli zbrane, ktoré spôsobujú vyhasínanie nevinných ľudských životov.
Prosíme ťa, Otče, za Svätú zem, Irak, Sýriu, Ukrajinu a všetky krajiny, v ktorých človek bojuje proti človeku, brat proti bratovi:
nech odpustenie zvíťazí nad nenávisťou a pomstou,
pokoj a mier nad každým konfliktom,
ochrana ľudského života nad ekonomikou a vidinou bohatstva.
Nech tvoj Duch premôže tvrdosť ľudských sŕdc.
O to ťa prosíme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, skrze tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána,
ktorý nám otvoril cestu do kráľovstva večného pokoja.
Amen.
Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis Bratislavae, die 13 Augusti 2014, Prot. N. 3528/2014

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *