GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Archív dňa: 31. marca 2024

Nedeľa PASCHY

POUČNÉ SLOVO NÁŠHO OTCA SVÄTÉHO JÁNA ZLATOÚSTEHO, KONŠTANTÍNOPOLSKÉHO ARCIBISKUPA, NA SVÄTÝ A SVETLÝ DEŇ SLÁVNEHO A SPASITEĽNÉHO VZKRIESENIA KRISTA, NÁŠHO BOHA Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník,…
Čítať viac