GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Archív mesiaca: marec 2021

Kvetná nedeľa

Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatok, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Sláva Bohu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“   Človek ľahko podľahne nadšeniu…
Čítať viac