GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Usmernenie k sláveniu sv. liturgii počas núdzového stavu.

Drahí bratia a sestry!

Dňom 1. 10. 2020 vláda SR vyhlásila „núdzový stav“. Z toho vyplývajú aj nasledovné nariadenia pri slávení sv. liturgii:

Na svätých liturgiách môže byť najviac 50 ľudí.

– vstup a pobyt v chráme alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon náboženských obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)

– pri vchode do chrámu alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky

 
–  zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať – šachovnícové sedenie (to sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti), alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade,

 
– dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky)

 
– pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov

 
– dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom

 
– pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii)

 
– zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom)

 
– v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky)

 
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov

-biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania.

 

 

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *