GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Štvrtá nedeľa po ZSD

„Stotník mu (Ježišovi)odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie“….

Postačuje skutočne iba SLOVO a všetci môžeme zakúsiť túto jeho dokonalosť, dobrotu a lásku. Preto prosme o dôveru, o odvahu. Aby sme uverili SLOVU tomu skutočnému Majstrovi. K tomuto kroku by som chcel na záver citovať kratučkú úvahu známeho vedca Isaaca Newtona, Svedectvo viery: „Keď bol dieťaťom znepokojil kráľa, keď bol chlapcom udivil doktorov, keď bol mužom otriasol celým národom i základmi rímskej veľríše. Nenapísal ani jednu knihu, ale do najväčších knižníc sveta by sa nezmestili knihy, ktoré boli napísané o ňom. Nenapísal žiadnu pieseň, ale svojou láskou rozozvučal piesňami chvál viac, než všetci básnici sveta. Nezriadil lekársku ordináciu, ale uzdravil viac chorých duší, než tisícky lekárov zdravých tiel. Ovládal zákony prírody, kráčal po vlnách, tíšil búrku, sýtil tisícové zástupy, kriesil mŕtvych. Nepriatelia ho nemohli premôcť, satan ho nemohol zničiť, hrob ho nemohol zadržať. Nad všetkým zvíťazil. Veľkí ľudia prišli a odišli, všetci ľudia sklamali – on nikdy a nikoho. Všetci ľudia zhrešili, ale on jediný zostal bez hriechu – svätý, dokonalý, milujúci – a tento Ježiš je záchrancom, spasiteľom sveta, môj spasiteľ. Ak chceš, bude aj tvoj ! 

Pane hneď teraz povedz iba slovo a môj sluha ozdravie- Amen !

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *