GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

POSVÄTENIE VETVIČIEK KVETNEJ NEDELE BEZ KŇAZA

POSVÄTENIE VETVIČIEK KVETNEJ NEDELE BEZ KŇAZA
V Kvetnú nedeľu doobeda sa zíde rodina pri stolíku, na ktorom sú položené
ratolesti stromov s bahniatkami. Poruke sa nachádza aj nádoba so svätenou vodou
a zväzok vetvičiek, slúžiacich ako kropenička.
Hlava rodiny: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš,
zmiluj sa nad nami.
Prítomní: Amen.
Potom hlava rodiny prednesie túto modlitbu:
Pane, Bože náš, ktorý sedíš nad cherubínmi, keď si prišiel do Jeruzalema, aby si
dobrovoľne trpel, ľudia, čo sedeli vo tme v tôni smrti, brali do rúk ratolesti stromov
a vetvičky paliem, čím vopred zvestovali tvoje zmŕtvychvstanie. Vieme, že tieto
symboly víťazstva, aby bolo ich posvätenie plnohodnotné, má vykonať tebou
posvätený služobník. Keďže nám však tento rok nebolo dopriate slávenie Kvetnej
nedele v chráme spolu s kňazom a ostatnými veriacimi, vrúcne ťa prosíme, aby si teraz
nehľadel na naše hriechy, ani na našu nedostatočnosť, ale aby si ich napriek všetkému
milosrdne posvätil. Veď ty si náš Boh, Boh, ktorý sa zmilúva a zachraňuje, a mi ty
vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz vždycky i na veky vekov.
Prítomní: Amen.
Nato hlava rodiny pokropí svätenou vodou ratolesti stromov s bahniatkami,
pričom povie: Pane, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami, amen.
Hlava rodiny rozdá prítomný vetvičky a spolu sa pomodlia kondak, 6. hlas:
Na nebesiach na tróne, * na zemi sediac na žriebäti, * prijal si, Kriste Bože,
chvály anjelov * i spevy dietok volajúcich: * Velebíme ťa, Pane, ** lebo prichádzaš
vzkriesiť Adama.
Potom povedia:
Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, * vždy blažená a nepoškvrnená Matka
nášho Boha. * Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, *
bez porušenia si porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
** Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Hlava rodiny:
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, na príhovor svojej prečistej Matky, našich
prepodobných a bohonosných otcov i všetkých svätých zmiluj sa nad nami a spas nás,
hriešnych, lebo si dobrý a láskavý k ľuďom, amen

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *