GRÉCKOKATOLÍCKA  CIRKEV ZALUŽICE

Kalendár slávnosti 2016

Fatimské soboty v roku 2016

Duchovné stretnutia v rámci fatimských sobôt v roku 2016 budú venované téme Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva a budú prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

Poznámka: Skratka MV znamená text buly Misericordiae vultus Svätého Otec Františka; číslo označuje príslušný článok buly.

 1. Január deň: 2. január 2016; sobota pred Osvietením miesto: Bazilika Minor zodpovedný: protopresbyterát Michalovce téma: Keďže Rok zasväteného života sa končí 2. 2. 2016, téma Fatimskej soboty v januári 2016 bude: Pohľad do budúcnosti – obnovená nádej, ktorou sa cyklus tém o zasvätenom živote uzavrie, s podtémou: Milosrdenstvo – spoločný znak rozličných náboženských tradícií.
 2. Február deň: 6. február 2016; Syropôstna sobota miesto: Bazilika Minor zodpovedný: rehoľníci a rehoľnice téma: Pôst – príležitosť na rozjímanie o Božom milosrdenstve. (MV, 17)
 3. Marec deň: 5. marec 2016;4. zádušná sobota miesto: Bazilika Minor zodpovedný: protopresbyterát Maďarský téma: Odpustky sú zakúšaním svätosti života v spoločenstve svätých. (MV,22)
 4. Apríl deň: 2. apríl 2016; Svetlá sobota miesto: Bazilika Minor zodpovedný: protopresbyterát Sečovce téma: Sv. Ján Pavol II. – Dives in misericordia (MV, 11)
 5. Máj deň: 7. máj 2016; poprazdenstvo sviatku Nanebovstúpenia Pána miesto: Klokočov zodpovedný: Rada pre mládež Eparchie Košice téma: Milosrdenstvo je cieľom, ktorý vyžaduje námahu; púte a putovanie. (MV, 14)
 6. Jún deň: 4. jún 2016; sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky miesto: Klokočov zodpovedný: Rada pre rodinu Eparchie Košice téma: Ježiš je tvárou milosrdného Otca. (MV, 1)
 7. Júl deň: 2. júl 2016; sviatok Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky miesto: Klokočov zodpovedný: protopresbyterát Košice téma: Program pre nadchádzajúce obdobie – Každému  priniesť balzam milosrdenstva. (MV, 5)
 8. August deň: 6. august 2016; sviatok Premenenia Pána miesto: Klokočov zodpovedný: protopresbyterát Spišská N. Ves téma: Božia spravodlivosť je milosrdenstvo prameniace zo smrti a zmŕtvychvstania Ježiša. (MV, 21)
 9. September deň: 3. september 2016; sv. muč. Antim miesto: Klokočov zodpovedný: protopresbyterát Sobrance téma: Milosrdenstvo – kľúčové slovo pre konanie Boha voči nám; podobenstvá. (MV, 9)
 10. Október deň: 1. október 2016; sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne miesto: Klokočov zodpovedný: Školský úrad Eparchie Košice téma: Božie milosrdenstvo nie je abstraktná idea ale konkrétna realita. (MV, 6)
 11. November deň: 5. november 2016; sv. muč. Galaktion a Epistema miesto: Bazilika Minor zodpovedný: protopresbyterát Michalovce téma: Vzťah milosrdenstvo a spravodlivosť – dva rozmery jednej reality; Oz 6,6. (MV, 20)
 12. December deň: 3. december 2016; sv. prorok Sofoniáš miesto: Bazilika Minor zodpovedný: otcovia redemptoristi téma: „Buďte milosrdní…“ Lk 6,27 – náš životný program. (MV, 13)

Program Fatimskej soboty: – 9 00 h modlitba 3. času; – tematická prednáška; – archijerejská liturgia + mariánsky moleben Prednášajúceho k téme stretnutia fatimskej soboty (12-15 min) zabezpečí protopresbyter alebo predseda rady, ktorí sú zodpovední za program a tiež zabezpečenie spovednej služby počas programu, na čo je treba dať dôraz najmä počas Svätého roka milosrdenstva.

Celoeparchiálne odpustové slávnosti a púte v roku 2016: V roku 2016 sa budú konať odpustové slávnosti s celoeparchiálnym charakterom v nasledovných termínoch:

 1. 23 – 24. apríl 2016 Slovinky; chrám sv. veľkomučeníka Juraja (sviatok veľkomučeníka a divotvorcu Juraja)
 2. 14- 15. máj 2016 Michalovce; Bazilika minor (sviatok Zostúpenia Svätého Ducha)
 3. 04 – 05. júl 2016 Sečovce; chrám sv. Cyrila a Metoda (sviatok sv. apoštolov Cyrila a Metoda)
 4. 16 – 17. júl 2016 Veľké Kapušany; chrám bl. biskupa P. P. Gojdiča (sviatok bl. biskupa Pavla P. Gojdiča)
 5. 13- 14. august 2016 Klokočov; chrám Uspénija Presv. Bohorodičky (sviatok Uspénija Presvätej Bohorodičky)
 6. 10 – 11. september 2016 Košice; katedrála (sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky)
 7. 20. november 2016 Trebišov; kaplnka otcov baziliánov (sviatok Krista Kráľa)

Odpustové slávnosti v Bazilike minor Michalovce v roku 2016

Duchovný život chrámu otcov redemptoristov v Michalovciach je spojený s titulom Basilica Minor. Dekrét Kongregácie pre Boží kult a vysluhovanie sviatostí s názvom Domus Ecclesie o titule Basilica Minor z 9.11.1989,  časť III. bod č. 4, spomína v súvislosti s podmienkou upevnenia zväzku Baziliky minor a Katedrou sv. Petra v Ríme úlohu sláviť nasledovné sviatky slávnostným spôsobom:

 1. 22. 2. 2016 sviatok Katedry Sv. Petra
 2. 13. 3. 2016 výročie voľby pápeža Františka
 3. 29. 6. 2016 sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla Okrem chrámovej odpustovej slávnosti budú v Bazilike minor tieto slávnosti:
 4. 27-28.8. 2016 sviatok blahoslaveného Metoda Dominika Trčku;
 5. 08 -09.10. 2016 ružencový odpust

Odpustové slávnosti vo farnosti Zalužice v roku 2016

 1. Odpustová slávnosť k sviatku Nanebovstúpenia Pána vo filiálnom chráme

Hažíne 08.05.2016

 1. Odpustová slávnosť k sviatku Najsvätejšej Trojice vo farskom chráme

Zalužiciach 22.05.2016

 

Termíny celoeparchiálnych podujatí pre mladých na rok 2016:

Kvetný víkend 18. – 20. 03. 2016

Kvetná nedeľa 20. 03. 2016

Cyklotúra 30. 04. 2016

Odpust mladých 07. 05. 2016

Turistický deň 28. 05. 2016

Plážový volejbal 18. 06. 2016

Wojtylova stopa I (Sninský kameň) 25. 06. 2016

Svetové dni mládeže 20. – 31. 07. 2016

Camp I. turnus 5. – 7. 08. 2016

Camp II. turnus 8. – 12. 08. 2016

Camp III. turnus 15. – 19. 08. 2016

Metropolitná púť mladých 19. 08. 2016

Camp IV. turnus 22. – 26. 08. 2016

Wojtylova stopa II (Budapešť) 24. 09. 2016

Volejbalový turnaj dievčat 15. 10. 2016

Stolnotenisový turnaj 17. 11. 2016

Prehliadka speváckych zborov 20. 11. 2016

Futbalový turnaj 28.12. 2016

 

Z vážnych príčin môžu byť tieto termíny priebežne upravené, o čom budeme včas informovať.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *