GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

DUCHOVNÉ SLOVO

IV. Pôstna nedeľa

Na Štvrtú nedeľu Veľkého pôstu si pripomíname pamiatku sv. Jána Klimaka. Jeho pomenovanie „Listvičník“ sa odvodzuje od knihy „Listvica“ (Rebrík), po grécky Klimax. Po veľkej poklone krížu, ktorému bola venovaná Tretia pôstna nedeľa, nám Cirkev pripomína tohto svätého, ktorý zobrazil…
Čítať viac