GRÉCKOKATOLÍCKA   CIRKEV  ZALUŽICE

Archív dňa: 1. januára 2023

Nedeľa pred Osvietením

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. U Prorokov je napísané: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!’” Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie…
Čítať viac